Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

E-kroneforslag varsler demokratisk opgør med Nationalbanken

Da Alternativet og Enhedslisten umiddelbart før jul fremlagde forslag om indførelsen af en digital E-krone udstedt af Danmarks Nationalbank, lagde de samtidig op til et opgør med Nationalbankens politiske uafhængighed. Parallelt til det opgør som i øjeblikket finder sted i USA, hvor både Trump og venstrefløjen varsler nyt pengepolitisk paradigme.

Nationalbankdirektør Lars Rohde og Danmarks Nationalbank har som den eneste centralbank i verden blankt afvist ideen om at indføre en digital E-krone. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Kort før jul fremlagde både Enhedslisten og Alternativet forslag om introduktion af en national E-krone udstedt af Danmarks Nationalbank i tråd med det, som vi gennem de sidste fem år har arbejdet for i foreningen Gode Penge.

Det helt centrale argument for at introducere en digital national E-krone er, at det opdaterer Nationalbankens mulighed for at producere penge i en digital tidsalder. I dag produceres langt de fleste penge af private banker i forbindelse med, at de yder lån, hvormed bankernes kreditpolitik langsomt er blevet katalysator for pengepolitikken.

Rasmus Hougaard Nielsen Fold sammen
Læs mere

Samtidig vil indførelsen af en E-krone give befolkningen en vigtig mulighed for at holde digitale penge uden om bankerne, og handler dermed i høj grad om at skabe et sikkert betalingsmiddel, hvor rentebetalinger og gebyrer til bankerne ikke er en forudsætning for at sikre pengeforsyningen.

Hvis kontanterne udfases kan det være svært at se, hvordan Nationalbanken reelt set skulle kunne kontrollere pengeproduktionen og sikre et stabilt og efficient betalingssystem. Introduktionen af en E-kronen truer selvfølgelig de eksisterende bankers forretningsmodel, men kan til gengæld sikre den almindelige dansker et billigt og effektivt betalingsmiddel, hvilket ikke mindst er presserende i en tid, hvor Dankortet står over for at blive udfaset.

I øjeblikket eksperimenterer en lang række centralbanker, herunder den svenske Riksbank med muligheden for at implementere digitale centralbank-penge, men i Danmark har Nationalbanken, som den eneste centralbank i verden, blankt afvist ideen om at indføre en digital E-krone.

Opgør med centralbankers »uafhængighed«

Med deres politiske forslag går Enhedslisten og Alternativet direkte op imod Nationalbankens anbefalinger og dermed også forestillingen om en politisk uafhængig centralbank. Men hvad vil det egentlig sige, at centralbankerne er uafhængige? Uafhængige af hvem?

»At verdens centralbanker i dag først og fremmest varetager bankernes og kapitalejernes interesser har vi tydeligt oplevet gennem de sidste årtier.«


Da Danmarks Nationalbank afviste at indføre E-kroner, gjorde den det bl.a. med den begrundelse, at den er bank for bankerne og ikke bank for hele befolkningen, hvilket jo på ingen måde kan betegnes som en uafhængig position. Danmarks Nationalbank er erklæret uafhængig af staten, og dermed af den danske befolkning, men omvendt dybt afhængig af de kommercielle banker.

At verdens centralbanker i dag først og fremmest varetager bankernes og kapitalejernes interesser har vi tydeligt oplevet gennem de sidste årtier. Først da centralbankerne sikrede bankernes overlevelse i kølvandet på finanskrisen ved at sænke renten og pumpe likviditet ind i det finansielle system, og i dag ved at de – efter at mange stater har påtaget sig store mængder gæld for at kompensere for den faldende efterspørgsel – nu forsøger at hæve renten for at sikre forrentningen af kapital. Hvilket blot segmenterer, at kapital i dag ikke er noget, man tilegner sig gennem entreprenørskab og risikovillighed, men snarere gennem økonomiske privilegier og en pengepolitik som forfordeler kapitalejerne.

Parallel til opgør i USA

Internationalt står Enhedslisten og Alternativet langtfra alene i forhold til at tage et opgør med de politiske »uafhængige« centralbanker. I USA lægger både Trump og den yderste venstrefløj ligeledes op til et fundamentalt opgør med centralbanken.

Donald Trump truer med at fyre FED-direktør Powell i forbindelse med, at FED (den amerikanske centralbank, red.) – siden Trump blev valgt – gentagne gange har hævet den pengepolitiske rente, hvilket risikerer at neutralisere effekterne af den ekstremt ekspansive og aggressive finanspolitik, som Trump forsøger at føre. Og den amerikanske venstrefløjs forslag om en offentlig underskudsfinansieret jobgaranti og en grøn »New Deal« forudsætter en ekstrem tæt koordinering mellem penge- og finanspolitikken i klassisk keynesiansk stil. Parallel til den pengepolitik som centralbanken førte under Bretton Wood-æraen, hvor dens vigtigste formål var at sikre billig og stabil finansiering af statens underskud med henblik på at sikre fuld beskæftigelse.

Enhedslisten og Alternativets forslag om en E-krone handler om at sikre penge- og betalingssystemets status som kritisk offentlig infrastruktur, mens Trump og den amerikanske venstrefløjs arbejder for en pengepolitik, som skaber købekraft og jobs til lønmodtagerne.

Opgøret med centralbankernes uafhængighed handler således helt grundlæggende om at overgå til en pengepolitik, som understøtter lønmodtagernes, forbrugernes og detailhandlens interesser i stedet for bankernes og kapitalejernes.