Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Danmarks bedste ven i Europa

»Det moderne Tyskland er forudsætningen for, at danskerne har kunnet leve i fred og uden trusler ved sine grænser i over et halvt århundrede.«

15debKristianJensen.jpg
Kristian Jensen Fold sammen
Læs mere

Tyskland er Danmarks fjende, hævder Berlingske-debattøren Søren Hviid Pedersen i en klumme 22. september, hvor han kalder Tyskland en trussel mod Danmark.

Magen til vrøvl skal man lede længe efter. Det moderne Tyskland har været en stabiliserende og særdeles positiv faktor i efterkrigstidens Europa. Her opbyggede man en liberal demokratisk stat på nazi-Tysklands ruiner. Her lagde man grunden til et »Wirtschaftswunder« i kraft af en liberal økonomisk politik. Siden har Tyskland gang på gang taget ansvar for at få Europa til at hænge fredeligt sammen, ikke mindst i forbindelse med genforeningen af de to tysklande.

Det moderne Tyskland er forudsætningen for, at danskerne har kunnet leve i fred og uden trusler ved sine grænser i over et halvt århundrede. Vi har opbygget en model for beskyttelse af de nationale mindretal i Sønderjylland og Slesvig, som andre lande misunder os. Og vi drager gavn af relationerne til Tyskland med særdeles veludbygget handel og kulturel udveksling til gavn for alle parter.

Søren Hviid Pedersen skyder på Tysklands asylpolitik og påstår, at Tyskland bevidst undergraver hele det europæiske system af selvstændige og nationalbaserede europæiske stater. »Er historien ved at gentage sig? Er en ny mørk tid ved at indfinde sig i Europa?« spørger han og henviser dermed til nazi-Tyskland. Det er interessant, at netop Hviid Pedersen drager den slags paralleller. Søren Hviid Pedersen er jo kendt for at være en stor beundrer af nazi-Tysklands førende jurist, Carl Schmitt.

Realiteten er, at Tyskland – ligesom alle andre europæiske lande – er i en fase, hvor man forsøger at håndtere migrationen. Det må man gøre på praktisk vis, ud fra sine nationale forudsætninger og det internationale engagement, man har. Jeg tror på lang sigt, at den tilgang, som Danmark og Tyskland langt hen ad vejen deler – med humanitær bistand i nærområderne og stramninger over for uønskede migranter – vil blive den dominerende.

Danmark skal samarbejde med Tyskland om at håndtere problemerne, som ikke går væk, bare fordi man opstiller mure og pigtrådshegn. Den fornuftige vej må være at bidrage til udvikling i Europas nærområder. Politisk stabilitet og økonomisk vækst er nøglen til en løsning. Det vil kræve reformer i Europas nærområder med henblik på at sikre personlig og økonomisk frihed. Og det vil kræve en større åbenhed for handel. Hvis ikke man åbner grænserne for varer, vil der være mennesker, der sætter sig i bevægelse mod Det Forjættede Land.

I forhold til den dagsorden vil jeg fremhæve, at Tyskland altid har været et af de mest konstruktive lande i Europa. Tyskland er slet og ret Danmarks bedste ven i Europa.