Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Alle kvinder bør få ret til fri abort

Man skal respektere unge kvinders valg, og en kvinde på 17 år bør lige som en kvinde på 18 år have ret til fri abort. Kvinder kan have mange forskellige grunde til ønsket om provokeret abort. Grunde som kan virke anstødelige på nogle. Men hvorfor skulle disse grunde blive mere moralske, blot fordi kvinden er fyldt 18?

Ultralydsscanning af en gravid kvinde på Rigshospitalet. Tilbuddet om provokeret abort bør også gælde kvinder under 18 år, skriver Jacob Birkler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I Danmark er det ikke alle kvinder, som har ret til fri abort. Der er en meget stor gruppe kvinder, der ikke fik de samme rettigheder i 1973, som kvinder havde kæmpet for gennem årtier.

Her tænkes på alle kvinder under 18 år. Hvis du eksempelvis er 17 år og netop flyttet hjemmefra med din 19-årige kæreste, skal du hjem og spørge forældrene om lov, hvis du ønsker en provokeret abort. Principielt kan forældrene modsætte sig, hvorefter du skal føde barnet mod din vilje. Alternativt skal du søge om lov gennem et samråd. På den måde er kvinder under 18 år, principielt og juridisk, i samme situation som de kvinder der kæmpede for retten til fri abort før den blev fri i begyndelsen af halvfjerdserne.

Men hvorfor har alle kvinder ikke denne ret? Det stærkeste argument handler typisk om det opbyggelige i, at forældrene inddrages, når der skal træffes en så afgørende beslutning om liv og død. Men argumentet er papirtyndt. Således er det selvfølgelig helt oplagt at inddrage forældrene, nøjagtig som mange 19-årige vil gøre det. Selvom unge kvinder får ret til fri abort vil de selvsagt ikke være forhindret i at inddrage forældrene, tværtimod. For den 17-årige såvel som for den 18-årige vil forældrenes støtte og opbakning således være meget vigtig og værdifuld, hvor forældreomsorg handler om langt mere end forældresamtykke.

Pointen er slet ikke at fjerne grundlaget for forældreomsorg eller lade andre erstatte forældrenes støtte og omsorg. Pointen er at respektere unge kvinders valg, hvor det virker skævt, at en gravid kvinde på 18 år har adgang til fri abort, hvad en kvinde på 17 år ikke har. Samtidig må vi ikke glemme de få situationer, hvor den unge kvinde kan have sine gode grunde til ikke at inddrage forældrene. Som eksempel kan der være tilfælde, hvor religiøse eller etniske forhold bevirker, at den unge kvinde ikke tør involvere forældrene, fordi hun er bange for at blive udstødt af familien eller blive udsat for fysisk eller psykisk overlast. Retten til fri abort handler om en ret, hvad enten forældrene inddrages eller ej.

Den nuværende lovgivning hænger ikke sammen. Således gives 15-årige en lang række rettigheder i det danske sundhedsvæsen. Eksempelvis må en 15-årig gerne tage livet og døden i egne hænder, når der tages stilling til afslutning af udsigtsløs behandling. En 15-årig må derfor gerne gå i døden uden at spørge forældrene. Desuden er den seksuelle lavalder 15 år, og 15-årige kan få prævention uden forældrenes samtykke. Et andet ganske utidssvarende forhold gælder i de situationer, hvor den 17-årige gifter sig. I dette tilfælde får hun adgang til fri abort. Men er hun ikke gift skal der spørges om lov, hvilket bygger på en gammel særregel. Men i det moderne Danmark er det usædvanligt at 17-årige gifter sig, hvilket gør vores nuværende regulering en smule dobbeltmoralsk. I øvrigt strider den nuværende lov mod de rettigheder, der er forankret i såvel børne- som kvindekonventionen, hvor hensynet til den unge kvinde skal sættes i forgrunden.

Hvis den 17-årige ikke ønsker at spørge forældrene, kan hun via egen læge eller gennem et abortsamråd få mulighed for at søge om en provokeret abort. På den måde skubbes hun tilbage til før 1973, hvor alle andre kvinder også skulle spørge om lov. Umiddelbart før aborten blev fri i Danmark var det sådan, at langt de fleste kvinder, som søgte om en provokeret abort, fik en tilladelse. Det samme er tilfældet med de unge kvinder i dag. Men kampen om fri abort handlede netop ikke blot om adgang til provokeret abort. Kampen handlede især om det lille ord »fri«. Det kunne således opleves som fornedrende at sidde foran en autoritær person, der i en moraliserende tone skulle tage stilling. Dengang talte mange kvinder om et omsvøbsdepartement, som mere eller mindre paternalistisk tog stilling, når kvinden ønskede at få graviditeten afbrudt.

Meget har heldigvis ændret sig siden 1973, men unge kvinder har stadig ikke ret til fri abort.

Provokeret abort bør aldrig blive en triviel handling. Provokeret abort bygger på et valg, hvor livet stoppes ved begyndelsen. Der er tale om en særdeles dilemmafyldt praksis, hvor mange hensyn skal vægtes. Men hvis vi giver kvinder ret til fri abort i Danmark, bør vi som det mindste give denne ret til alle kvinder i Danmark.

Kvinder kan have mange forskellige grunde til ønsket om provokeret abort. Grunde som muligvis kan virke anstødelige på nogle. Men hvorfor skulle disse grunde blive mere moralske, blot fordi kvinden fylder 18? Det giver ikke mening. Det afgørende er at møde de unge kvinder med støtte, hjælp og vejledning, som kan være nødvendig, hvis graviditeten er uønsket. Men det gælder principielt alle kvinder og ikke blot kvinder under 18. Således handler det ikke om fri abort på den ene side, som alternativ til støtte, hjælp og vejledning på den anden side. Det handler om begge dele. Vejledning, støtte og hjælp uden formynderi.

Lad os derfor give alle kvinder ret til fri abort og samtidig styrke den støtte og hjælp, hun kan have behov for, både før og efter den provokerede abort.