Tidligere ATP-chef skal jonglere med mia. i London

Ekschef for ATPs kapitalfond skal opbygge et datterselskab for den amerikanske investeringsrådgiver Private Advisors i London. Selskabets investorer har stillet to mia. kr. i udsigt til investeringer i nichekapitalfonde.

Jens Bisgaard-Frantzen skal finde guldkalvene blandt de mere nicheorienterede kapitalfonde i bl.a. Indien og USA. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere
Jens Bisgaard-Frantzen havde en plan om at blive selvstændig rådgiver for investorer, der ønsker at placere deres millioner i alt andet end aktier og obligationer.

Men et møde med stifteren af det amerikanske investeringsrådgivningsselskab Private Advisors, Louis Moelchert Jr., i påsken ændrede kursen. Nu skal den 48-årige dansker stå for opbygningen af et engelsk datterselskab, Private Advisors UK.

»Jeg har fået muligheden for at indtræde i en velanerkendt amerikansk virksomhed og arbejde tæt sammen med Louis, der har leveret nogle fantastiske resultater i USA. Sammenlignet med at starte selv får jeg nu mulighed for at starte flyvende og ikke kravlende,« siger Jens Bisgaard-Frantzen, der som adm. direktør for den engelske datter bliver partner i det amerikanske selskab.

Det var uenighed om den fremtidige strategi, der i marts fik Jens Bisgaard-Frantzen til at forlade posten som chef for ATPs kapitalfond, Private Equity Partners. Her havde han ansvaret for at opbygge pensionskassens investeringer i andre kapitalfonde og direkte i unoterede virksomheder – investeringer på indtil videre godt 11 mia. kr. Ifølge hovedpersonen selv er der klare paralleller mellem fortiden i ATP og fremtiden i Private Advisors.

»I ATP havde vi fokus på de mere specifikke industrier og nicher. Det fokus skal jeg fortsat arbejde med, men med færre bånd end i ATP,« siger Jens Bisgaard-Frantzen, der ikke vil kommentere yderligere på bruddet med den gamle arbejdsgiver.

Bruddet skyldes uenighed om strategi. Bisgaaard-Frantzen ville have andre eksterne investorer med ind i kredsen omkring ATP Private Equity Partners, men det afviste ATPs fondsdirektør Bjarne Grave Larsen, som understregede, at ATP også fremover skal være eneste investor i ATPs kapitalfond.

Rasmus Modsat-strategi
Private Advisors UK forventes at starte med 350 mio. dollar (ca. to mia. kr.) fra velhaverfamilier og amerikanske kunder i moderselskabet, der har efterspurgt en mere global profil. Målet er at få milliarderne til at yngle med en »Rasmus Modsat«-strategi.

»Vi skal investere i kapitalfonde, der er mindre mainstream og mere nicheorienterede. For eksempel en indisk kapitalfond, der har specialiseret sig i at investere i hoteller, eller en fond i USA, der fokuserer på at hjælpe familieejede virksomheder over i en ny ejerform,« siger Jens Bisgaard-Frantzen, der samtidig afviser, at selskabet vil kaste penge ind i venturefonde og store infrastrukturprojekter i USA eller Europa.

»Venturefonde har vist sig at have svært ved at skabe store afkast. Og med de mange pensionskasser, der har behov for at placere store beløb, er priserne på infrastrukturprojekter i Vesten kommet op i et alt for højt prisniveau,« siger han.

Med på holdet får Bisggaard-Frantzen fire seniorrådgivere, hvis navne fortsat er hemmelige af hensyn til deres nuværende jobsituation. Selskabet får adresse i Knigthsbridge i London og læggerud med op mod ti medarbejdere, så snart godkendelsen fra de engelske myndigheder er i hus.