Misundelse bekæmpes med indsigt

Sladder kan være en påmindelse om at huske på, hvad man står for, og hvad man arbejder med.

Læs mere
Fold sammen

Chefen i sidste uges ledelsesdilemma, der har været til afstemning på business.dk, har en gruppe medarbejdere, der synes, de står i skyggen af én af teleselskabets andre afdelinger.

”Eliten”, som udviklingsafdelingen har fået som øgenavn, er kendt for at være den afdeling, der høster anerkendelse, indflydelse og bevågenhed hos direktionen. Misundelsen fik et ekstra gear, da der opstod et rygte om udviklingsafdelingens løn- og ansættelsesvilkår.

»De fleste arbejdspladser kender til misundelse og sladder om kolleger i andre afdelinger. Der kan være mange årsager til det«, forklarer ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen, Lederne.

Uanset årsagen er det vigtigt at man som chef griber til handling, før tingene udvikler sig.

»Hvis jeg var i chefens sted, ville jeg arbejde på at øge kendskabet mellem afdelingerne og lade dem besøge hinanden. Man kan på den måde få indsigt i hinandens opgaver og se på, om man eventuelt kan bruge hinanden i opgaveløsningen«, siger Helle Bruun Madsen.

Ledelsesrådgiveren anbefaler dermed løsning nr. tre. Men Helle Bruun Madsen vil også bringe løsning nr. et, hvor chefen reflekterer over sin egen lederrolle, i spil:

»Jeg ville under alle omstændigheder vende blikket indad og overveje, om jeg er tilstrækkelig tydelig i min kommunikation med medarbejderne. Det kan jo være, at de føler at de ”bare” knokler løs, og at chefen ikke anerkender dem nok. Spørg ved lejlighed medarbejderne, hvad de har brug for fra dig«.

»Et enkeltstående besøg af en medarbejder fra Udviklingsafdelingen og chefens refleksion kan dog ikke stå alene. Jeg ville involvere medarbejderne i en proces, hvor hele afdelingen sætter fokus på det, de står for og gerne vil være kendt for, og som de herefter på forskellige måder præsenterer for resten af virksomheden«, siger Helle Bruun Madsen.