Manipulation på tusind måder

Boganmeldelse: Denne bog skal lære dig at få din vilje med andre mennesker. Sådan beskriver forfatteren Klaus Kjøller selv sin håndbog i manipulation. Han opfordrer til at opgive pænheden og naiviteten og erkende, at det handler om at have ordet i sin magt og bruge magten effektivt.

»Manipulation – en håndbog« - Klaus Kjøller Fold sammen
Læs mere
»Spørg ikke hvordan virkeligheden er, for den er på tusind måder. Spørg hvordan du bedst kan fremstille den på en måde, som gavner din sag.« Sådan lyder en af lektor og manipulationsekspert Klaus Kjøllers skarpe og humoristiske grundregler ud i kunsten af manipulere. Denne her går under betegnelsen »advokatreglen«. Så kan de tage den derude i det juridiske establishment.

Advokatreglen fremgår af Klaus Kjøllers bestsellerbog »Manipulation – en håndbog«, som nu er udkommet i en 2. og revideret udgave med tilføjelser på flere punkter om bl.a. indoktrinering og hjernevask. Bogen er solgt i mere end 25.000 eksemplarer og er oversat til svensk og norsk.

Egentlig kan man godt efter læsningen af bogen være grundigt i tvivl, om man skal købe ind på Kjøllers tilsyneladende idealistiske tilgang til at skrive og udbrede kendskabet til manipulation. Nemlig at vi bør vide så meget som muligt om manipulation, fordi alle bruger det enten som professionelle eller amatører, og fordi det er en vigtig side af vores menneskelige sameksistens. Man kan enten vælge livet som offerlam eller lære metoderne, skriver Kjøller med den sans for bramfrihed, som har skabt ham selv en eftertragtet platform i offentligheden. Han leverer selv eksemplet på, at opsigtsvækkende »one-liners« brager igennem lydmuren i medierne.

I Kjøllers udlægning er det ikke en kynisk introduktion til den mere utiltalende del af magtudøvelse, han leverer i bogen. Det er førstehjælp til at sikre mennesker mod at blive manipuleret med eller i hvert fald en værktøjskasse af muligheder for, at læserne selv kan afsløre og gennemskue manipulationen. Så er det op til vores egne moralbegreber hver især, hvor meget og hvordan vi selv vil bruge kendskabet til teknikkerne mere offensivt end defensivt; men folk, der ikke bruger manipulation, kan godt pakke sammen, konstaterer lektor Kjøller.

Uklar målgruppe
Klaus Kjøllers arbejde som lektor på Københavns Universitet, hvor han uddanner sprog- og kommunikationsrådgivere, hans omfattende forfatterskab og flittige deltagelse i den offentlige debat fornægter sig ikke. Hans håndbog i manipulation er velskrevet, let i sin formidling, redskabsorienteret i sin opbygning med små øvelser og tests til læserne og underholdende i sine eksempler. Den føles ind imellem provokerende og enerverende i sin omsætning af alt til magtbalancer både på hjemme- og udefronten; men man fornemmer hele tiden en underfundighed og humor, som forhindrer, at dette bliver en af de traditionelle bøger om det, som moderne medier og kommunikation udsætter os for. Her er ingen offerroller men en opfordring til at gå til modangreb på dem, der manipulerer, og afsløre dem i stedet.

Hvis der skal peges på en svaghed ved Klaus Kjøllers bog, så er det, at den har svært ved at finde en klar målgruppe. Bogen vil være noget både for de professionelle og amatørerne, for den angrebne part og for angriberen. Den vil med stor værdi kunne læses af både nybegyndere og erfarne ud i politik, ledelse og overlevelse. Men eksemplerne og øvelserne kunne have stået klarere, hvis målgruppen var valgt mere tydeligt.

Arbejdsredskab
Hovedlinjerne i Kjøllers håndbog om manipulation handler om opbygning og pleje af et personligt image – herunder undergravning af konkurrenternes. Det handler om, hvordan man får sat sin vilje enten på den gode eller den mere barske måde. Og det handler om helt jordnær håndtering af kommunikationen med det offentlige.

De nye afsnit om hjernevask og indoktrinering virker desværre lidt påklistret i stilen. I stedet kunne Klaus Kjøller have opdateret sit afsnit om medierne og her øst mere af sin store viden og eksempelsamling om mediernes manipulationer og manipulationerne med medierne. Ikke af hensyn til mediefolkene, men af hensyn til den brede offentlighed.

Klaus Kjøllers bog er et fremragende arbejdsredskab for både politikere, lobbyister, spindoktorer og chefer og for de vælgere og medarbejdere, der gerne vil vide, hvad de kan blive udsat for, og som har lyst til at tage del i spillet om magten.

Anmelder af denne uges bog er: Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Berlingske Tidende