Få et godt forhold til pressen

Virksomhedens og lederens synlighed i offentligheden er vigtigt. Ikke mindst i krisetider. Det er en god idé at håndtere pressen åbent og redeligt.

Læs mere
Fold sammen
I en tid hvor virksomhedernes værdier og image er i højsædet, er det vigtigt at være synlig og til stede i forbrugernes bevidsthed. Her spiller medierne en central rolle. Positiv og fair omtale i pressen skaber goodwill, og læseren, lytteren eller seeren opfatter presseomtale som langt mere troværdig end reklame og andre markedsføringstiltag.

Virksomhederne og pressen er begge interesserede i fair mediedækning og er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor er det en fordel for begge parter at kende hinanden. Det er vigtigt at have kontakt til pressen, før virksomheden eventuelt kommer i krise; og jo mere journalisten kender til virksomheden, jo bedre udgangspunkt har han eller hun for at give redelig omtale af situationen. Og jo lettere har du – som leder i virksomheden – ved at redegøre for sagens sammenhæng.

Når journalisten ringer
Pressen arbejder hurtigt og har stramme deadlines. Derfor bør du reagere hurtigt, når du bliver kontaktet af en journalist. Det går ikke at lægge journalistens telefonbesked nederst i bunken; du risikerer, at deadline udløber, og at du mister muligheden for at komme til orde.

Journalisten forklarer som regel, hvorfor han eller hun henvender sig til dig. Hvis journalistens ærinde ikke står helt klart for dig, bør du bede om yderligere forklaringer. Du bør også kende den sammenhæng, du skal udtale dig i: Du bør altså spørge til artiklen eller indslagets emne og baggrund og eventuelt, hvem der foruden dig udtaler sig.

Hvis du har brug for at forberede dig, før du udtaler dig, kan du aftale at ringe tilbage til journalisten. Det er ofte en god idé at have forberedelsestid – så er der større chance for, at du får sagt alt, hvad du vil sige. Hvis du vil se citaterne, inden de offentliggøres, bør du aftale det med journalisten, inden du udtaler dig.

Sørg for at få journalistens navn og telefonnummer. Det kan være nyttigt, hvis du for eksempel vil tilføje noget til et allerede afholdt interview.

Tal kort, præcist og sandt
Når du udtaler dig, bør du fatte dig i korthed og være meget præcis. Du risikerer at tale historien ihjel, hvis du bliver for omhyggelig eller teknisk i din redegørelse. Og du kan være helt sikker på, at en lang smøre ikke bliver gengivet i artiklen eller indslaget. I værste fald forvirrer du blot journalisten og risikerer at blive misforstået.

Sig altid det vigtigste først. Du kan med fordel forberede nogle få pointer, som du kan bruge som omdrejningspunkt i interviewet. Herefter kan journalisten – alt efter interesse – spørge til baggrunden for pointerne, og så har du mulighed for at fortælle mere detaljeret.

Tal altid sandt. En løgn vil som regel blive afsløret, og så fremstår du i dårligt lys. Et problem forsvinder ikke ved at tie det ihjel. I stedet bør du indrømme, at du har kvajet dig og fortælle, hvordan du vil rette op på det.

Tænk som en journalist
Journalister er travle mennesker med korte deadlines. De er interesserede i at beskrive en begivenhed på den mest sandfærdige måde; men det betyder ikke, at journalisten behøver at vide hver en lille detalje om begivenheden. Derfor bør du så vidt muligt tale i overskrifter, der overordnet beskriver begivenheden. Herefter kan journalisten spørge til detaljer.

Journalisten producerer nyheder til hele befolkningen og ikke kun til fagpersoner. Derfor undgår han eller hun som regel fagsprog, fordi det gør teksten svær tilgængelig. Du kan komme misforståelser og fejlagtige oversættelser i forkøbet ved at oversætte fagtermer til almindelig dansk.

Frygt ikke negativ omtale
Hvis journalisten er kritisk over for en sag, skal du ikke tage det personligt. Journalistens forhold til dig er udelukkende professionelt og ikke et personligt opgør.

Fortvivl ikke, hvis du eller din virksomhed får negativ omtale, eller hvis der er mindre faktuelle fejl i artiklen eller indslaget. Det er hverken verdens ende eller en dødsdom, og det er som regel hurtigt glemt igen.