Børns Vilkår efter Frederiksberg-sag om anbringelse: Meget, meget trist

Frida Strauss blev som 14-årig fjernet fra sin mor af Frederiksberg Kommune. Fem år senere blev hun tildelt en godtgørelse for tort. Ifølge Børns Vilkår er det meget problematisk, når systemet på den måde svigter.

 

Frida Strauss var 14 år gammel, da hun i 2014 blev fjernet fra sin mor.

I et år og syv måneder behandlede kommunen sagen som en frivillig anbringelse, men da Frederiksberg Byret i år bad kommunen forklare det frivillige i anbringelsen, kunne den hverken forklare eller dokumentere det. Frida Strauss blev derfor tildelt 50.000 kroner som godtgørelse for tort – og tvangsfjernelse blev kendt ulovlig.

Berlingske har over de seneste dage beskrevet sagen, og hvordan Fridas mor, Jeanette Strauss, er blevet kørt psykisk ned af forløbet, har fået to diagnoser og er blevet tildelt førtidspension.

Hos Børns Vilkår betegner juridisk seniorrådgiver, Ingrid Hartelius Dall, sagen som »meget, meget trist«.

»Det er altid umådeligt trist, når et system fejler med de meget alvorlige konsekvenser, det kan have. Anbringer man et barn, bliver barnet »systemets barn«, og det er et kæmpe ansvar, man så påtager sig. Det ansvar skal man tage meget alvorligt og forvalte meget omhyggeligt. Det lader ikke til at være tilfældet i den her sag,« siger Ingrid Hartelius Dall, som samtidig understreger, at hun kun kender sagen gennem pressens dækning, og at hun ikke har haft adgang til sagens akter.

Systemet må ikke blive en byrde

Hun fortæller, at konsekvenserne af en forkert anbringelse nærmest ikke kan overdrives. Børnesager af den slags kan få afgørende betydning for resten af personens liv.

»Det er meget vigtigt, at når vi sætter tidligt ind, at vi så også gør det ordentligt. Hvis ikke de her børn trives, så kan det få store konsekvenser. Ikke kun følelsesmæssigt og for den enkelte, men også for samfundet,« forklarer Ingrid Hartelius Dall.

Hun fortæller, at mistrivsel kan gøre det sværere for børn at lære, at omgås andre børn, at indgå i sociale fællesskaber og at få en uddannelse og i sidste ende et arbejde. Derfor er det så centralt, at der ikke bliver begået fejl.

»Et barn, der havner i det sociale system på den her måde, har byrder nok i forvejen. Det må aldrig blive systemet, der bliver en belastning for barnet i sig selv,« siger Ingrid Hartelius Dall.

Fejl i 20 ud af 29 sager

Sagen om Frida Strauss kom frem efter, at hendes mor ved et møde på Frederiksberg Rådhus mandag anråbte politikerne for at have svigtet. Samme aften blev direktøren for kommunens børne- og ungeområde fyret.

Efterfølgende har formanden for kommunens børne- og ungeudvalg, Sine Heltberg (S) sagt, at alle sager på området nu skal undersøges.

Det skete, efter at konsulenthuset BDO tidigere på året har udarbejdet en rapport, hvor de beskrev at der i 19 ud af 29 undersøgte sager manglede såkaldte paragraf 50-undersøgelser. I 20 ud af de 29 sager manglede der også en handleplan.

»Dette betyder, at der i hovedparten af sagerne mangler dokumentation for børnesamtaler, at der ikke er dokumentation for opfølgning på bevillinger, ikke er partshøringer, ikke er afgørelser og ikke er ankevejledninger,« skriver BDO i deres rapport.

Det konkluderes samlet set, at retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og serviceloven ikke er blevet overholdt.