Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Jesus spiste ikke is, men vin drak han dog

Hans Hauge. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Jesus spiste ikke is

Hans Hauge

En dansk folkekirkepræst med moderigtige smykker i ørerne udtalte i Deadline, at Jesus ikke spiste is. Det er givetvis noget, han har fundet ud af ved et indgående studium af de nytestamentlige tekster. Kejser Nero spiste is, så sognepræsten mente nok kun, at det var de fattige og Jesus, som ikke spiste is. Jesus drak dog vin, men den var ikke afkølet.

Hvordan er vi endt i en situation, hvor en sognepræst ikke kan forstå, når en grundtvigsk højskoleforstander taler om folkelighed? Og hvor samme præst udtaler, at kirken skal være en hofnar. Hvordan skal det gå i fremtiden? Svaret er enkelt: Det bliver typer som denne præst, der bliver fremtidens helte i folkekirken. Han ender sikkert som domprovst ved domkirken i København. I al fald med halvmåne, bånd og stjerner på. Bare vent.

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Den arbejdsmarkedspolitiske musik

Peter Nedergaard

Under coronakrisen er regeringen begyndt at anvende et nyt argument for forslaget om at sende nedslidte på tidligere pension. Det skal nemlig efterlade de ledige jobs til de unge. Der er blot ét problem: Argumentet holder ikke. Et arbejdsmarked er ikke som et offentligt kontor, hvor NNs stilling ved pension straks kan opslås til unge XX. Et arbejdsmarked er som en harmonika. Det kan trækkes ud. Eller det kan presses sammen. I sin tid blev efterlønnen indført med delvis samme argumentation, som regeringen anvender nu. Men i halen på efterlønnen steg arbejdsløsheden. Omvendt har udvidelsen af arbejdsmarkedet de seneste 20 år betydet færre unge arbejdsløse.

Groft sagt anbefaler, at regeringen spiller en arbejdsmarkedspolitisk musik, hvor man bruger al tid på at trække bælgen på harmonikaen ud.