Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Dansk uddannelsespolitik

Claes Kastholm Hansen
Læs mere
Fold sammen

Hans Engell spår i Berlingskes Politiko, at der bliver indgået en politisk aftale om gymnasierne inden valget. Er det sandsynligt? Groft sagt undersøger sagen. På gymnasieområdet famler de borgerlige i blinde. Det eneste parti, der rummer egentlig indsigt på dette vigtige område, er Dansk Folkeparti, og det kan formentlig købes så billigt som med et adgangskrav på 4. Den nuværende gymnasieordning med dens absurde 200 studieretninger blev gennemført af de borgerlige, men på et grundlag, der var skabt af de Radikale allerede i SR-regeringens tid, og den skitse, der nu er lagt frem, rummer kun småjusteringer, som ikke løser det almene gymnasiums grundlæggende problem. Skitsen er lavet af Socialdemokratiet og Radikale og sigter som sædvanlig på, at gymnasiet skal løse alle mulige andre opgaver end at bibringe kundskaber og færdigheder, der opbygger studieegnethed. Med Konservatives generelle iver efter at indgå i alle mulige forlig, koste hvad det vil, og Venstres generelle ligegladhed med alt, der ikke giver positivt udslag på bankbogen øjeblikkeligt, er alt således lagt til rette for endnu et virkningsløst gymnasieforlig, som Venstres Claus Hjort Frederiksen i overensstemmelse med sædvane senere kan sige, han fortryder.