Opgør i efterkrigstiden

I Tyskland i 1958 er ingen alvorligt interesseret i at få stillet flere end de få krigsforbrydere for retten, der allerede var blevet dømt i Nürnberg-processen. I filmen »Tavshedens labyrint« tager en ung anklager imidlertid affære og begynder at trævle det op, der skete i koncentrationslejren Auschwitz. Johann kæmper både mod omgivelsernes uvidenhed og modstand og en stribe chefer, der hellere vil beholde sagerne under gulvtæppet, og det tager år at omgå modstanden. Filmens instruktør, Giulio Ricciaelli, tidligere skuespiller, har instrueret, og han har fanget alvoren i emnet og forstår samtidig at levere en film, der ligner 1950erne, og som bevæger sig tjept derudad. Det betyder, at det historiske materiale aldrig bliver for tørt. I forhold til at være en stor film og et uomgængeligt værk mangler »Tavshedens labyrint« dog et gear. Ikke af noget faktuelt eller principielt- men af konkrete cases og følelser.

Hvad: Tavshedens labyrint.

Hvem: Instruktør: Giulio Ricciaelli. Medvirkende: Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht.

Hvor: Premiere over hele landet.