»Og du Michael har fat i skemaet, og det kan jeg godt forstå,« sagde Heunicke og begyndte at tale sort

Et nyt nationalt varslingssystem skal gøre det mere forudsigeligt, hvornår nye coronarestriktioner træder i kraft, men på et pressemøde havde regeringen svært ved at forklare hvordan.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S), vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst og afdelingschef i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause holdt lørdag formiddag pressemøde om nationalt varslingssystem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det var som om, at de to ministre og de to embedsmænd godt vidste, at det nye »nationale varslingssystem«, som de længe havde arbejdet med, ikke på nogen måde ville leve op til forventningerne.

Men nu stod de her en lørdag formiddag i Eigtveds Pakhus og skulle forklare indholdet af et stort skema, som mest af alt lignede vagtskemaet på en større dansk hospitalsafdeling.

Gule, orange og røde farver. Fem risikoniveauer op ad den ene akse og 16 forskellige sektorer fra skoler til restauranter og kollektiv trafik hen ad den anden.

»Det er ikke noget perfekt system,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke.

»Vi kan ikke indføre en »mekanisk automatik«,« sagde erhvervsminister Simon Kollerup.

Det skal kunne klare mødet med virkeligheden, sagde de begge.

Og netop dér burde den årvågne seer til det TV-transmitterede pressemøde ane uråd. En ting er, at de restriktioner, der stod anført til at træde i kraft på de enkelte niveauer ikke var særligt præcist beskrevet, de ville også løbende blive ændret, lød beskeden.

Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

»Man kan vel forklare det sådan, at de af os, der har en iPhone, ved at man kan scrolle op og ned. Og det er det, der skal ske.«


Varslingssystemet kommer efter mange måneders pres fra oppositionen og et fortvivlet erhvervsliv, der ikke ved, hvad der kommer til at ske om en uge.

Statsminister Mette Frederiksen lagde allerede i juni vægt på, at efterårets coronaindsats skulle basere sig på et system, så erhvervslivet og andre kunne følge med i udviklingen og forberede sig på eventuelle restriktioner.

Måske var det derfor, at Heunicke blev ved med på pressemødet at sige, at skemaet ville skabe tryghed, ro og større forudsigelighed.

Hvis man ikke allerede var mistænksom i forhold til, om det nu også var rigtigt, så blev man det, da sundhedsministeren fik det første spørgsmål fra TV 2, som gerne ville vide, hvornår Danmark går fra et risikoniveau til det næste.

Et ret simpelt spørgsmål, som Magnus Heunicke da også indledte sit svar med at takke for og sige, at han var rigtig glad for at få.

»Det tror jeg, at vi må overlade til Statens Serum Institut, for det er nemlig dem – det er jer, Tyra, der har alle de forskellige parametre, al den viden, vi nu har om sygdommen, om hvordan den udvikler sig, smittesporingen, konkrete lokale udbrud, hvor meget den har fat i vores ældre befolkning og de sårbare. Det er alt det, der indgår i vurderingen af den konkrete risikovurdering,« sagde Magnus Heunicke.

Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

»Det tror jeg, at vi må overlade til States Serum Institut for det er nemlig dem – det er jer, Tyra, der har alle de forskellige parametre, al den viden, vi nu har om sygdommen, om hvordan den udvikler sig«


Og så fortsatte han alligevel selv med at svare:

»Og du Michael (journalisten fra TV 2) har fat i skemaet, og det forstår jeg godt, fordi det er det, der er interessant. Og der er det helt afgørende at vide, at der findes…og det vil være så skadeligt og så farligt, hvis vi i Danmark sagde, at så er der en automatik, hvis vi kommer op på et risikoniveau fire – altså rødt – det er ikke sådan, at så skal alle disse ting træde i kraft. Fordi det er helt afhængig af, hvilken viden vi har om udbruddet,« sagde Magnus Heunicke.

Hvis nogen ikke helt havde forstået, hvornår Danmark rykker op på et nyt risikoniveau og nye restriktioner træder i kraft, så fortsatte han beroligende:

»Og der er vi i Danmark godt stillet også i forhold til andre lande, fordi vi har så stor en testkapacitet og så stor en smitteopsporing og al den viden, og vi har dygtige forskere, der forsker i genomsegmentering af virus, når vi har positive prøver. Al den viden tager vi ind, og dermed kan vi målrette hvilke af de ting, du læser op, vil så være dem, der sættes i spil. Hvis der var den automatik, så har vi jo set de lande, der har prøvet det, de har ikke kunnet overleve mødet med virkeligheden.«

Hvis man heller ikke følte, at man med de ord blev klogere på, hvornår Danmark bevæger sig fra det ene risikoniveau til det andet, så forsøgte Simon Kollerup at komme til undsætning:

»Det spørgsmål er selvfølgelig vigtigt at få svaret på,« indledte han og fortsatte:

»For det er jo ikke sådan, at så flytter bjælken bare et niveau op, og så ligger der alle de restriktioner, som ligger der. Man skal se for sig, at bjælken bliver liggende, og så kan man trække nogle af restriktionerne ned i bjælken afhængig af hvilke anbefalinger, der ligger til grund. Det er i hvert fald meget vigtigt at få slået fast i dag.«

Magnus Heunicke (S), sundhedsminister.

»Hvis der var den automatik, så har vi jo set de lande, der har prøvet det, de har ikke kunnet overleve mødet med virkeligheden«


TV 2 ville herefter vide, hvad man så kan bruge varslingssystemet til, hvis vi dybest set ikke aner, hvornår de enkelte restriktioner træder i kraft. Hvor er forudsigeligheden og trygheden så henne?

»Man skal bruge det til tre ting,« sagde Magnus Heunicke og kastede sig ud i et svar.

»Et, hvilket risikoniveau er vi på ud fra alle de parametre som Statens Serum Institut kan se. Og så kan man få et hurtigt overblik over, hvad der gælder i samfundet, som mange har efterspurgt. Og så kan man element for element se, hvis der er en forværrelse, og den forværrelse har en særlig betydning, en særlig smitterisiko i den her del af samfundet, hvad vil så gælde, og hvad bliver så det næste,« sagde han og gik i gang med en sammenligning, som alle burde kunne forstå:

»Man kan vel forklare det sådan, at de af os, der har en iPhone, ved, at man kan scrolle op og ned. Og det er det, der skal ske, at myndighederne ud fra al den viden, der så er, vil gennemgå hver enkelt element og sige: »Godt, nu har vi en ny risikovurdering, som viser en forværring«, så vil man gennemgå hvert enkelt element og sige: »Skal der her scrolles op eller ikke?«. Hvis der var en automatik, så skulle man gøre det automatisk for alle, og vi risikerede at lukke ned for for meget aktivitet, og det er vi ikke interesserede i, eller vi risikerede at gøre for lidt på udvalgte områder. Det er derfor, at det her varslingssystem er noget andet, end det, der desværre er kommet til kort i de andre lande, som har prøvet sig frem.«

Herefter blev Heunicke spurgt, om man kunne forestille sig, at Danmark står i niveau to og så benyttede en restriktion, som ligger et helt andet sted i skemaet – for eksempel lukning af kulturinstitutioner?

Helene Bilsted Probst fra Sundshedstyrelsen forklarede, at man ikke venter på at komme op i et øget risikoniveau, før man sætter ind.

»Hvis vi ser lokalt udbredt smitte på et plejehjem eller et andet sted, så vil vi målrettet iværksætte tiltag dér, uafhængigt af hvilket niveau vi er på,« svarede hun.

Men kan man så forudsige noget, hvis I alligevel kan foretage forskellige tiltag i forskellige brancher, samtidig med, at man ikke kan vide, hvor tæt vi er på at rykke op i det næste niveau eller ned, spurgte Danmarks Radio.

»Man kigger både på smitte lokalt, nationalt og regionalt,« forklarede Helene Bilsted Probst. »Og de tiltag, der ligger her, er jo også, hvis der sker en nationalt udbredt smitte. Og hvis vi for eksempel oplever et øget pres på vores sundhedsvæsen, så vil vi iværksætte nogle mere generelle tiltag. Men man vil stadig godt kunne se, at vi gør noget helt lokalt,« sagde Helene Bilsted Probst.

Hvis enkelte seere fortsat ikke ved, hvilke restriktioner, der træder i kraft hvornår, så henvises der til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.