Farverig akvariefisk har spredt sig og erklæres fredløs

Amerikansk aborre og hastigt voksende træ fra Kina er kommet på listen over invasive arter, der skal bekæmpes.

Man må ikke udsætte dyr og planter, som ikke er hjemmehørende i den danske natur. Alligevel er det formentlig sket med fisken solaborre, der oprindeligt kommer fra Nordamerika. (Arkivfoto). Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Listen over plante- og dyrearter, som er uønskede herhjemme, er blevet udvidet.

Nu er fisken solaborre og det kinesiske træ skyrækker blevet erklæret fredløse.

Problemet er, at de to arter truer med at udrydde hjemmehørende arter.

- Solaborre stammer fra Nordamerika, og den er første gang observeret i Danmark i 80erne.

- Den er formentlig importeret som akvariefisk og efterfølgende udsat i vandhuller rundt omkring i Danmark, siger kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen, Miljøstyrelsen.

Myndigheden har ikke noget præcist overblik over, hvor stor bestanden af fisken er.

- Vi ved, at den findes sporadisk i vandhuller og put & take-søer rundt om i landet, men vi kender ikke den præcise udbredelse, siger kontorchefen.

Solaborren, der formentlig har sit navn efter dens gulbrune bug, kan tage fødegrundlaget fra andre aborrefisk og udkonkurrere dem.

Den kan også overføre sygdomme til de hjemmehørende arter.

Træet skyrækker kommer oprindeligt fra Kina og blev introduceret til Europa som prydplante i 1700-tallet.

Problemet er, at træet - som navnet antyder - kan blive rigtigt højt. Helt op til 30 meter.

Desuden har træet allergifremkaldende giftstoffer i både bark og blade. Saft fra planten kan medføre betændelse i huden.

- Når de her arter kommer på listen, kommer der til at gælde en række forbud. Blandt andet at man ikke må importere, sælge eller avle dem.

- Og vi skal som myndighed arbejde for at bekæmpe de her arter og så vidt muligt dæmpe udbredelsen af dem, som er vidt udbredt, siger Anne-Marie Vægter Rasmussen.

Man kan se de invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside og indberette eventuelle fund.

- Vi oplever en stærkt stigende interesse hos borgerne for de her invasive arter og får mange henvendelser om, hvad man kan gøre ved dem.

- Det er meget vigtigt input, for det giver os viden om, hvor de invasive arter er henne, og hvor udbredte de er, siger kontorchefen.

Aktuelt er der 66 arter, der er uønskede på EU-plan.

18 af arterne på EU-listen findes i Danmark. De mest kendte arter er nok mårhund, signalkrebs og kæmpe bjørneklo.

/ritzau/