Det betyder regeringens sundhedsreform for dig

Regeringen har fremlagt sit udspil til en sundhedsreform. Her er en række punkter, der er værd at vide for dig som borger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, udenrigsminister Anders Samuelsen, statsminister Lars Løkke Rasmussen, børne- og socialminister Mai Mercado, finansminister Kristian Jensen samt minister for offentlig innovation Sophie Løhde præsenterer regeringens udspil til en sundhedsreform. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali

»Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder« er navnet på regeringens nye udspil til en sundhedsreform.

Reformen er flere gange blevet udskudt, men nu er den endelig præsenteret, og her er en række punkter, der kommer til at have betydning for dig.

1. Flere patienter skal behandles tættere på hjemmet

Regeringen ønsker, at flere ukomplicerede behandlinger bliver taget ud af landets hospitaler og ind hos ens egen læge.

Lider du af en kronisk sygdom som eksempelvis diabetes, lungesygedommen KOL eller en hjerte-kar-sygdom, skal du i udgangspunktet behandles i et lokalt sundhedshus eller af egen praktiserende læge.

Det vil sandsynligvis medføre et øget pres på de praktiserende læger, og derfor vil regeringen uddanne flere læger samt sygeplejersker, som også i højere grad skal ud i kommunerne og de almene praksisser.

Har du brug for en mere kompliceret behandling, skal du fortsat behandles på et af landets sygehuse.

2. Kvaliteten skal være den samme i hele landet

Regeringen vil styrke patientvejledningen i hele landet, for at sikre at man får den samme kvalitet, uanset hvor i landet man bor.

Derfor skal alle i Danmark uanset postnummer fremover ringe til et nyt landsdækkende lægevagtnummer, 113, hvis man har behov for akut lægehjælp. Nummeret kommer til at erstatte det nuværende 1813.

Man skal fortsat ringe 112, hvis det drejer sig om akut livsfare.

3. Bedre rettigheder for patienter

Landets patienter skal have bedre rettigheder, samtidig med at man vil sikre, at de allerede eksisterende rettigheder bliver respekteret.

Mange har måske oplevet, at ventetiden er lang, hvis man har behov for at besøge en speciallæge. Det vil regeringen ændre.

Skal du føde for første gang, får du også ret til to dages ophold på sygehuset.

Derudover skal der også være bedre muligheder for alternative behandlinger, hvis du lider af en livstruende sygdom.

4. Sundhedsfællesskaber skal bygge bro og skabe sammenhæng

Alle borgere skal møde et sammenhængende sundhedsvæsen lige fra diagnose til behandling til genoptræning til kontrol.

For alle slags patiener vil det betyde »usynlige« overgange mellem praktiserende læge, kommuner og sygehus, fordi alle skal kende hinandens tilbud og kompetancer samt være i god dialog med hinanden.

Har du en psykisk lidelse kan det betyde, at man kun behøver at henvende sig ét sted, hvis man har brug for hjælp.

For alle patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet vil man få indblik i et samlet digitalt patientoverblik. Det giver patienter og pårørende et bedre overblik over deres sygdomsforløb. Dermed giver det lægen eller sygeplejersken på akutmodtagelsen let adgang til information om patienternes behandlingsforløb.