Lån uden afdrag

Regeringen arbejder med et lovforslag, der kan betyde, at realkreditinstitutter kan begynde at yde lån, som der kun skal betales

renter af. Selve afdragene kan udsættes i op til 30 år, og derved kan den enkelte spare op mod 30 pct. af nettoydelsen.

Den enkelte boligejere kan så vælge at sætte pengene i en anden form for opsparing i stedet for at få friværdi

i boligen. Modellen kendes fra flere andre europæiske lande, og har tilsyneladende opbakning blandt flere partier på Christiansborg.

Hos eksperterne er der delte meninger. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd advarer om, at det kan friste boligejerne til

yderligere gældsætning. -fmjDeltidslov vedtages

Uanset om arbejdsmarkedets parter laver frivillige aftaler

om retten til deltid, vedtages beskæftigelsesministerens lovforslag om deltid den 31. maj. Det er ikke godt nok, siger fagbevægelse

og politikere. Så hvad der først lignede en håndsrækning til arbejdsmarkedets parter, tager nu skikkelse

af et deltidsbluffnummer, lyder det.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) udmeldte fredag, at overenskomstaftaler

om deltid kan erstatte det omstridte lovforslag om deltid.


Men det betyder ikke, at deltidsforslaget forsvinder fra Folketingets dagsorden,

skriver Fagbladet/SiD.


På Folketingets sidste arbejdsdag inden sommerferien - den 31. maj - bliver lov 104 vedtaget ved

hjælp af stemmer fra Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti. Loven vil så gælde for de områder, hvor overenskomsterne

ikke lever op til lovens forskrifter om ret til deltid.


Socialdemokraten Bjarne Laustsen, der sidder i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg,

kalder derfor beskæftigelsesministerens forslag for "ren taktik". nika


Øget fare for inflationUdsigterne

til stabile priser er ikke så favorable, som de har været. Det sagde Den Europæiske Centralbanks (ECB''s) chef, Wim

Duisenberg, i en tale til Europaparlamentet tirsdag. Han gentog dermed budskabet fra et pressemøde i forbindelse med det pengepolitiske

møde i begyndelsen af maj, da ECB strammede retorikken og skabte forventninger om hurtigere renteforhøjelser.


-

Den seneste udvikling i forbrugerpriserne har været mindre favorabel end ventet, hovedsagelig på grund af midlertidige

faktorer, sagde Duisenberg.


Det altafgørende for Europas økonomiske fremtid er ifølge centralbankchefen

udviklingen i lønningerne.


- Løntilbageholdenhed er en nøglefaktor, ikke blot for at opretholde stabile

priser, men også for at understøtte den økonomiske vækst, bemærkede Duisenberg. RB-Børsen
Færre

beskæftigede

Faldet i beskæftigelsen inden for industrien herhjemme fortsatte i 1. kvartal. Der var således 1300

færre fuldtidsbeskæftigede i industrien i 1. kvartal end i 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving.
Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over beskæftigelsen baseret på ATP-indbetalinger.


Alligevel

har udviklingen i den samlede sæsonjusterede beskæftigelse været stabil, skriver Danmarks Statistik. Opgjort sæsonkorrigeret

steg beskæftigelsen med 3100 personer, mens den i faktiske tal faldt den med 77.700 personer fra 4. kvartal til 1. kvartal.


Inden

for finansieringsvirksomhed og forretningsservice steg beskæftigelsen med 1200 personer, og den offentlige beskæftigelse

steg ligeledes med 1200 personer, når der sæsonjusteres.


Beskæftigelsen i transportvirksomheder, post og telekommunikation

steg med 800 personer, og inden for bygge- og anlæg steg den med 500 personer. I landbrug, fiskeri og råstofudvinding

var der 400 flere fuldtidsansatte, mens beskæftigelsen hos energi- og vandforsyning var uændret. Foruden industrien faldt

beskæftigelsen på området handel, hotel og restaurationsvirksomhed, og det med 500 personer. RB-Børsen
Bedre

disciplin

Den danske regering skal have bedre styr på de offentlige udgifter. Forbruget vokser for meget, og det er specielt

i amter og kommuner, at udviklingen går den forkerte vej. Meldingen kommer fra den internationale valutafond, IMF, som i en

undersøgelse netop har stillet skarpt på den danske økonomi.


IMF mener, at den såkaldte budgetdisciplin

skal strammes på stort set alle niveauer i den offentlige sektorbudget. Rapport er god læsning for regering, der netop

skal til at indlede forhandlinger med amter og kommuner om de fremtidige budgetter.