Riv pyramiderne ned

Fremtiden ser sort ud for SAS. De planer, der er lagt, er forkerte. Hvorfor ikke tage den store spareplan nu. Hvorfor ikke skære SAS ned til de 60 procent af selskabet, der er kommercielt levedygtig.

OVERLEVELSE: SAS har efterhånden prøvet at være i krise adskillige gange, men den igangværende forhandling med de ansatte har mere - end tidligere - karakter af Enten-Eller.

Det drejer sig simpelthen om selskabets overlevelse. Mens man tidligere har nydt godt af en beskyttet stilling med monopol og statslig opbakning, er verden afgørende forandret denne gang. Det er en blanding af hårde tider og global konkurrence. Liberaliseringen af luftfarten er ved at slå igennem for alvor i Europa med discount ruter. Internationalt er prisniveauet dikteret af forholdene i andre lande - Asien, og endelig har 11. september-terroren givet et afbræk i den ellers konstante tilvækst inden for flytrafik.OVERINVESTERING: Selskabets egne dispositioner med køb af langdistancefly fremstår nu klart som en fejltagelse. SAS skulle drives videre full scale, og man ville ikke bare være et internt europæisk orienteret selskab. STAR og det tættere Lufthansa-samarbejde skulle ikke udnyttes fuldt på dette punkt. Generelt har prestige og tech-fetischisme ført til overinvestering i flyflåden, der endvidere er spredt ud over alt for mange typer af fly med store omkostninger til følge.

Opsplitningen i tre nationale selskaber er formentlig et skridt, der primært er taget for at sikre den politiske og faglige side. Tilbage vil et nyt SAS fremstå som en mere attraktiv virksomhed med vækstmulighed, mens de tre selskaber kan blive »nationaliseret« og varetage opgaver med karakter af infrastruktur og dermed opnå beskyttelse/subsidier. I Norge og Sverige er dette vigtigt.SIKRET OVERLEVELSE: Det nye SAS bliver befriet for den tunge del med national trafik, og de tre selskaber bliver tvunget ind i en rolle som styrede underleverandører til det overordnede SAS. Her hænger man til gengæld på de store investeringer i langdistanceflyene. Man har dog chance for en god udvikling med målrettet indsats i Europa trafikken. Frasalg af de store fly og ruter mod en stilling som feeder selskab kan blive næste fase.

Det er uklart, hvordan opdelingen bliver mellem de enkelte selskaber, men genialiteten ved denne transaktion er klar: De nationale selskaber vil i praksis være sikret overlevelse takket være politisk støtte i de respektive lande. Isolering land for land betyder ophør af nationalistisk pres mod SAS; Det nye SAS vil fremstå mere frit og dermed få mulighed for at udvikle sig bedre, herunder f.eks. indgå i eksempelvis Lufthansa. I første omgang må man fortolke oplægget som en opdeling, hvor de tre selskaber skal varetage ruterne hver for sig i Europa, men under en fælles koncernledelse.

Hvis man prøver, at evaluere situationen kan følgende konkluderes: De tre nye selskaber bliver snævert styrede underleverandører til det rigtige SAS. Fællesselskabet må forventes at samle de gode aktiviteter, indgå tæt samarbejde med andre og båndene til de tre nationale enheder vil blive blødt op.LEDELSE I KRISE: For ledelse og medarbejdere er det sandhedens time. Ledelsen erkender, trods mediernes lovsang, at evnerne ikke rækker. Medarbejderne må imødese at hele koncernen nedskæres og decentraliseres. De tre skandinaviske lande må indse, at det eneste vellykkede samarbejde er ved at være et overstået kapitel.

For 20 år siden reddede Jan Carlzon SAS. Titlen på hans bog »Riv pyramiderne ned« inspirerer måske til opsplitningen af selskabet. Den skitserede løsning er dog udtryk for en ledelse i krise. Man splitter problemerne op, og sender sorteper ned ad i hierarkiet samtidig med, at den gode del beholdes. I stedet kunne man vælge den store hestekur én gang for alle, og nedskære SAS til de ca. 60 procent, som vel er kommerciel levedygtig. Nu kommer det langsommere i stykvis opdeling, så kriserne i SAS er først lige begyndt.