Truede ærkefjende med personlig konkurs: Her er klagesagerne, der kan fælde topadvokat

Klagesager og bøder for 405.000 kr. risikerer at gøre en ende på Karoly Laszlo Németh, en af Danmarks mest højprofilerede advokater. Han er bl.a. dømt for at fornærme dommeren og tilsværte modparten.

Karoly Németh har været advokat for alle, det er værd at være advokat for – også Parkens Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, som han repræsenterede i sagen om kursmanipulation. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

»... han stopper først, når du står tilbage i bar røv med en tønde om livet.«

Denne karakteristik af en af Danmarks mest højprofilerede advokater kunne læses på Facebook for et par år siden. Afsenderen var den tidligere chef for Radio24syv, Mads Brügger, som videregav et råd fra sin far, der anbefalede at realisere alle værdier og forlade landet, hvis man fik Karoly Németh på nakken.

Karoly Németh vil formentligt opfatte rådet fra Mads Brüggers far, der i øvrigt er Børsens tidligere chefredaktør Jan Cortzen, som en anbefaling, men Némeths iltre, humoristiske, fandenivoldske og bidende stil har rendt ham mange staver i livet. Rækken af klager fra hans modstandere til advokatbranchens interne klageinstans, Advokatnævnet, er lang, og stakken af bøder vokser.

Som beskrevet i Berlingske tager advokatbranchens øverste organ, Advokatrådet, nu det endelige opgør med Karoly Németh for at få ham smidt ud af det pæne selskab og fratage ham retten til at udøve advokatgerningen, advokatbestallingen, og dermed sætte en stopper for hans virke som advokat.

Advokatrådet holder kortene tæt til kroppen og har afslået Berlingskes anmodning om aktindsigt i det anklageskrift, som rådet har udarbejdet mod Németh. Men ifølge Némeths advokat Preben Kønig baserer Advokatrådet sit anklageskrift på i alt syv afgørelser truffet af Advokatnævnet fra 2010 til 2017, hvor Németh har fået bøder på i alt 205.000 kr.

Oven i hatten kommer to afgørelser i nævnet, hvor Németh forseelser er takseret til i alt 200.000 kr. Németh har således fået bøder på 400.000 kr. i otte sager, idet en sag fra 2011 ikke gav bøde.

Nye klager for eksspion

Det bidrager til dramaet omkring Karoly Németh, at det er en af hans ærkemodstandere, den tidligere Stasi-agent Jan Aage Jeppesen, der har trukket Advokatrådet ind i kampen. Németh er advokat for professor Bent Jensen i en injuriesag anlagt af den tidligere spion, hvor Nemeth vandt sagen.

Jan Aage Jeppesen har siden fået idømt Németh en stor bøde for at miskreditere hans ære, og i januar 2020 klagede eksspionen igen til Advokatnævnet over, at Németh truede ham med personlig konkurs, fordi han ikke betalte sagsomkostninger på 80.000 kr., som stammer fra injuriesagen, som den tidligere agent har tabt.

Den tidligere spion beskylder Karoly Németh for chikane og misbrug af konkursloven og klager også over, at Németh »på uhæderlig vis og under fortsat trussel om personlig konkurs« forsøgte at få en afdragsordning på 5.000 kr. om måneden til trods for, at Jeppesen er enlig og kun lever af sin folkepension i Spanien.

Karoly Nemeths advokat, Preben Kønig, afviser klagen og peger på, at konkursbetingelserne er opfyldt, og at Jan Aage Jeppesen har forfordelt sine kreditorer.

I februar i år fulgte Jan Aage Jeppesen op med endnu en klage over, at Németh har skrevet, at det grænsede til bedrageri, at den tidligere Stasi-agent havde anlagt en retssag velvidende, at han ikke kunne betale sagens omkostninger.

Også denne klage afviser Preben Kønig:

»Vores synspunkt er, at Németh ikke beskylder Jan Aage Jeppesen for bedrageri, men siger, at det grænser til at være det,« siger han.

Den tidligere Stasi-agents to nye klager indgår ifølge Preben Kønig i Advokatrådets anklageskrift mod Németh.

Fornærmede dommeren

Klagerne fra den tidligere spion kommer efter en række klagesager over Karoly Németh. Kort efter at Advokatrådet trådte ind i sagen mod Németh, stadfæstede byretten i august en afgørelse fra Advokatnævnet om, at Karoly Németh overtrådte god advokatskik, da han under en retssag bl.a. kaldte rettens behandling »overfladisk, grundløs og ubegrundet«, fordi dommeren ikke ville godkende hans klients svenske lægeerklæring og dømte ham som udebleven.

Advokatnævnet takserede forseelsen til en bøde på 100.000 kr., og byretten nåede frem til samme straf, men Németh har nu anket sagen til landsretten.

Bøden kom oven i en sag fra foråret 2020, hvor Advokatnævnet havde idømt Karoly Németh en bøde på 100.000 kr., fordi han havde videregivet oplysninger til politiet, herunder kontoudskrifter om sin klient, der var underlagt tavshedspligt. Klienten havde ikke betalt sin regning til Németh. Sagen endte i landsretten, som stadfæstede Advokatnævnets afgørelse.

I slutningen af 2019 stadfæstede landsretten en dom fra byretten, der gav Karoly Németh en bøde for to kommentarer på Facebook om tidligere Stasi-agent Jan Aage Jeppesen. Németh skrev dengang bl.a.:  »En Stasi stikker som Jan Aage J har ingen ære«.

I 2015 fik Karoly Németh en bøde på 60.000 kr. i Advokatnævnet, som blev stadfæstet af Københavns Byret i 2017. Németh havde i en voldgiftssag kaldt sin modstander svigagtig og bedragerisk og på et usagligt grundlag involveret politiet.

I 2013 fik Karoly Németh to bøder i Advokatnævnet på 10.000 og 20.000 kr. i en salærsag, for bl.a. at indgive politianmeldelse mod modpartens advokat. I 2010 og 2011 fik han bøder på 5.000 og 10.000 kr. Den ene sag vedrørte ytringer og tonefald over for retten, den anden frigivelse af købesummen i en ejendomshandel.