Topdanmark er dansk mester i forsikringsdrift

Blandt de store er Topdanmark det mest veldrevne skadesforsikringsselskab, men konkurrenterne haler ind på klassens duks.

Kampen om det danske forsikringsmesterskab er blevet skærpet. Tidligere sad Topdanmark særdeles solidt på tronen, men de andre selskaber har oppet sig betydeligt i de seneste par år.

Selv om Tryg, Codan og Alm. Brand nu bider mesteren i haserne, er der alligevel ingen tvivl om, at Topdanmark fortsat er det mest veldrevne skadesforsikringsselskab i Danmark.

Med en combined ratio hos Topdanmark på 94,3 har de andre fortsat noget at styre deres ambitioner efter. Tryg kommer ind på andenpladsen med 96,6, mens Codan med 97,5 kun er et mulehår foran Alm. Brands 97,6.

Det vigtige nøgletal combined ratio viser, hvor mange penge selskaberne bruger på omkostninger og erstatninger for hver 100 kroner, der kommer ind i præmier. Topdanmark tjener således 5 kroner og 70 øre for hver 100 kroner, som kunderne betaler i præmier.

Tvunget til indtjening
Tidligere kunne forsikringsselskaberne ganske ulogisk leve godt med en combined ratio på over 100. Det skyldes, at kunderne indbetaler præmierne forud med et år, og på den måde kunne forsikringsselskaberne blot købe obligationer og aktier, som gav gode afkast. Men meget svingende aktiekurser og meget lave renter på obligationer har tvunget selskaberne til at tjene penge på selve driften.

Operationen er stort set lykkedes nu, da de fire største selskaber på det danske marked har combined ratio på under 100.

»Der er to hovedtendenser i regnskaberne fra forsikringsselskaberne: På den ene side har der været en klar forbedring af combined ratio som følge af omkostningsfokus og præmiestigninger. Dertil har selskaberne haft et skadesforløb, hvor der ikke har været for mange store skader,« siger aktieanalytiker Jesper Brydensholt fra Enskilda Securities.

Forsikringsselskabernes nedtur begyndte med decemberstormen i 1999, der kostede de danske forsikringsselskaber over 15 milliarder kroner. To år senere fulgte katastrofen i New York, da to fly blev sendt frontalt ind i World Trade Center. Det sendte hele genforsikringsmarkedet i økonomisk chok, og priserne på storme, terror og andre store skader steg vildt hos genforsikringsselskaberne.

Fortsatte forbedringer
Siden er det gået fremad igen, og de seneste par år har der kun været ganske få storme eller andre store skader.

Derfor har genforsikringsselskaberne tjent store summer, og prisen er derfor så småt begyndt at falde en anelse.

Det kommer forsikringsselskaberne til gode, som i øjeblikket høster gevinster på de præmiestigninger, der er gennemført.

»Det ser ud til, at udviklingen fortsætter, og at forbedringen af combined ratio vil fortsætte de næste et til to år,« vurderer Jesper Brydensholt.