SiD: Ja til statsforlig

Godt en håndfuld afdelingsformænd i repræsentantskabet anbefalede at forkaste statsforliget, især på

grund af usikkerhed om reallønsudviklingen og fordi en treårig overenskomstperiode bliver betragtet som for lang med

en borgerlig regering ved roret. Det store flertal af forsamlingen var imidlertid tilfredse med CFU-forliget og de tilhørende organisationsaftaler,

ikke mindst at alle er sikret minimum 5,5 procent i lønudvikling, at der er ekstra pension til unge og forholdsvis nyansatte og

forhøjede elevlønninger. SiD har ca. 25.000 medlemmer på statsoverenskomsten. Urafstemningen påbegyndes

i dag. nikaLolland rekrutterer

Virksomheder og offentlige institutioner på Lolland-Falster fattes kvalificerede arbejdskraft.

Aktuelt mangler man ca. 300 medarbejdere med videregående uddannelser.


For at løse problemet har Erhvervsråd

Lolland-Falster, AF-Storstrøm og rekrutteringsfirmaet PwC Consulting indgået en aftale om at samle kræfterne i

arbejdet med at oplyse om ledige stillinger i området. Udover at afhjælpe manglen på kvalificerede medarbejder ventes

det nye samarbejde at kunne anvendes i forbindelse med de generationsskifteproblemer, som eksisterer i den private sektor. Endvidere

vil de tre partnere fremover arbejde sammen på, at profilere regionens virksomheder og institutioner. mk

Ventelister

med slagside

Sygehusenes ventetider sættes nu i kritisk søgelys af Specialarbejderforbundet (SiD), fordi de har en stor

social slagside. Der er flere måneders ventetid, allerede inden syge kommer til den første undersøgelse på

et sygehus, og især personer med lidelser i bevægeapparatet må vente længe, skriver SiD''s Fagbladet, som henter dokumentation

i en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


SiD''ere var på sygehus cirka 23.000 gange i 1999

med en sygdom i bevægeapparatet, og det er 19 pct. mere end gennemsnittet for alle andre danskere, viser undersøgelsen.


Samtidig

er sygefraværet inden behandlingen cirka fire gange større hos en SiD''er end hos en akademiker, fordi SiD''eren oftere

er afhængig af, at kroppen er i orden, for at arbejdet kan passes. SiD''eren har også et større sygefravær

til genoptræning efter selve behandlingen.


Får en chauffør en diskosprolaps, er ventetiden på behandling

i gennemsnit 83 dage, fra lægen skriver en henvisning, til chaufføren bliver indlagt. Andre undersøgelser viser,

at af dem, der er syge i 91 dage eller derover, kommer halvdelen aldrig tilbage i arbejde igen, skriver Fagbladet.


SiD holder

på mandag en konference om problemet med sygehusenees ventelister. nikaVæk med høj startlønDansk

Industri lægger pres på virksomhederne inden forårets lokale lønforhandlinger for at få lavere startløn.

Det, mener SiD, er på kanten af overenskomstens regler.


På møder rundt i landet har Dansk Industri (DI) opfordret

medlemmerne til at sætte integrationen af flygtninge og indvandrere på dagsordenen. DI mener, at virksomhederne bør

opsige eventuelle aftaler om startlønninger, der er højere end mindstelønnen.


- Der er arbejdspladser, hvor

alle nyansatte for eksempel får 120 kroner i timen, eller hvor man ligefrem har ens lønninger, og det er uheldigt. Det udelukker

i mange tilfælde, at man kan ansætte personer fra de såkaldt svagere grupper på arbejdsmarkedet, og det forhindrer,

at man kan give en højere løn, hvis man vil kapre en dygtig medarbejder, siger DI''s overenskomstchef, Niels Overgaard

til SiD''s Fagbladet.


Med den opfordring bevæger Dansk Industri sig på kanten af overenskomstens regler, mener Børge

Frederiksen, formand for SiD''s Industrigruppe og næstformand hos DI''s modpart, CO-industri. nikaFDB sorterer forgævesFDN

er utilfreds med at opfylde Københavns Kommunes krav om, at dagligvarekæden skal sortere sit affald. Dagrenovation for

sig og erhvervsafald for sig. For det hele ender alligevel i den samme bunke, siger FDB''s miljøchef Mogens Werge til Nyhedsmagasinet

Danske Kommuner. Han fremhæver, at FDB kunne spare mange penge ved at bruge private vognmænd til at fjerne affaldet i

stedet for R98, som kommunen har udliciteret opgaven til. Men Københavns Kommune afviser kritikken. Her mener man, at FDB ikke

er gode nok til at sortere affaldet.


Der er i det hele taget skærpet kamp om affaldet - især det lukrative erhvervsaffald.

Og private aktører vil gerne have en større del af kagen på dette felt, hvor den kommunale sektor står stærkt.

Miljøministeren er åben for privatisering på affaldsområdet og vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan

endevende problemstillingen. nika