S og DF imod socialministerens frivilligplaner

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er betænkelige ved regeringens planer om at basere mere af den offentlige hjemmehjælp på frivillige hjælpere. De to partier står fast på, at både den praktiske hjemmehjælp og menneskelige omsorg skal være et offentligt ansvar. Og hermed har regeringen et folketingsflertal imod socialministerens tanker om at indskrænke den offentlige hjemmehjælp til rengøring og fysisk pleje.

Foreløbig har regeringen del i et forsøg sammen med Københavns Kommune med at lade hjemmehjælpere og frivillige samarbejde. Men socialminister Henriette Kjær (K) siger til Berlingske Tidende, at forsøget skal danne model for resten af landet.

Det københavnske forsøg er lagt an på, at frivillige skal stå for f.eks. at hjælpe gamle med at spise, få læst højt af avisen, gå med på kirkegården og tage en snak over kaffen.

/ritzau/