Risikovillig kapital på vej til vest- og sydsjællændere

Læs mere
Fold sammen
Den vestlige og sydlige del af Sjælland mangler iværksættere, der kan skabe flere job og nye produkter. Risikovillig

kapital skal hjælpe opfindsomme opstartere i gang.- Traditionelt set er iværksætterne i vores amt pølsemænd.

Det giver hverken flere arbejdspladser eller nye produkter, siger amtsborgmester i Vestsjællands Amt, Hans Jørgen Holm.Derfor

har han sammen med Storstrøms Amt indgået et samarbejde med de lokale banker og forskerparken CAT i Roskilde om at skyde

kapital i en udvidelse af CAT''s interesseområde til Vestsjælland og Sydsjælland.En af forhindringerne for

innovative iværksættere i de to amter er, at de har haft sværere ved at få adgang til risikovillig kapital

end iværksættere andre steder i landet.

Flere iværksættere

Der er hverken venturefonde eller innovationsmiljøer,

der kan skabe de rette kontakter, når der skal kapital til at udvikle de nye ideer. Målet er at få flere iværksættere

inden for de nye og videnstunge erhverv.Der er relativt færre iværksættere i regionen end i resten af landet,

og nye virksomheder etableres i højere grad end landsgennemsnittet inden for traditionelle og videnslette erhverv. Til gengæld

er overlevelsesrate og beskæftigelsesandel på højde med andre regioner i landet.Amtsborgmester Hans Jørgen

Holm mener også, at mangel på højtuddannede i regionerne har gjort, at innovation og iværksætteri ikke

har været så meget i fokus som i andre dele af landet.

Højtuddannede flytter- Vi ligger godt på

de faglige uddannelser, men de højtuddannede, vi uddanner, flytter igen. Og det betyder, at vi scorer lavt på innovation

og iværksætteri, siger han.Samarbejdet er en del af en overordnet plan om at forberede sjællandsregionen på

videnssamfundet, så regionen i fremtiden vil være attraktiv for erhvervsudvikling og bosætning. Erhvervssamarbejdet,

mellem de to regioner, blev etableret i 2001 af de to amter, kommunerne i området og Økonomi- og Erhvervsministeriet.Der

kan læses mere om samarbejdet på www.vssss.dk