Revisor advarede om fusk i Parmalat i 2001

En revisor i Brasilien fik mistanke om bogholderifusket i Parmalat allerede i 2001. Hans advarsler blev ignoreret.

NEW YORK: Parmalats kollaps kunne måske være undgået. Eller i det mindste kunne problemerne være opdaget langt tidligere, fremgår det af Wall Street Journal.

Advarselslamperne begyndt at blinke kraftigt om Parmalat hos Wanderley Olivetti i det store revisionsfirma Deloitte Touche Tohmatsus brasilianske afdeling allerede i marts 2001, skriver avisen.

Årsagen var Bonlat, en gren af den italienske mejerigigant Parmalat, der havde oparbejdet en kæmpegæld til to af Parmalats datterselskaber i Brasilien, som Deloitte reviderede. Bonlat selv blev revideret af Grant Thornton.

Olivetti skrev en stribe e-mail til Deloitte i Italien - Parmalats hovedrevisor - hvori han udtrykte sin bekymring, bad om oplysninger og på et tidspunkt endda en garanti fra Parmalats hovedsæde for Bonlats gæld.

Det er ikke klart, hvilke svar Olivetti fik. Men det er klart, at Bonlat blev den enhed i den vidtforgrenede koncern, som fik Parmalats læs til at vælte sidste år. Det skete, da firmaet beskæmmet måtte indrømme, at en bankkonto, som Bonlat hævdede at have med et indestående på næsten fem mia. dollar - ca. 31 mia. kroner - slet ikke fandtes.

Den brasilianske forbindelse rejser spørgsmål om de store international revisorfirmaers interessekonflikt mellem salg af deres revisionstjenester og deres ansvar over for myndigheder og aktionærer.

En af Deloittes italienske revisorer skrev således til en det internationale hovedkvarter i USA, at de mange irriterende spørgsmål fra Brasilien risikerede at gå ud over »det multi-million-dollar verdensomspændende engagement«, Parmalat havde med Deloitte.