Politisk skatte-nøl

Handelskammeret er frustreret over, at en løsning af skatteproblemerne over Øresund trækker ud. Regeringen har hidtil

stillet et lovforslag i udsigt ved udgangen af april. Det er ikke kommet, og ser heller ikke ud til at være lige på trapperne.


-

Lovforslaget fremgår af regeringens lovprogram, men der kan naturligvis ikke fremsættes noget lovforslag, når der

ikke er opnået en aftale med svenskerne, siger økonmom Christian Sestoft fra Det Danske Handelskammer.


Ifølge

Handelskammeret i København er det ikke forhandlingsvillighed fra den danske regering, det skorter på. Derimod er der

en vis træghed fra svenskernes side, oplyser Handelskammeret.Danskere bosat i Skåne

Problemet vedrører

danskere, der bosætter sig i Skåne.


Ifølge de nugældende regler skal deres indkomst beskattes i Danmark.

Det bør der ændres på, mener begge parter, fordi betaling af skat og forbrug af offentlige serviceydelser bør

foregå i samme land.Langsommeligheden skyldes ifølge Christian Sestoft, at svenskerne vil have hug og stikfaste garantier

for at løsningen holder, og det kan komme til at tage lang tid, lyder vurderingen.


- Det er frustrerende at være

vidne til, når der er et reelt ønske om forandring fra den danske regerings side. Samtidig kan vi se, at virksomhederne

i stigende grad ønsker, at gøre brug af mulighederne i regionen.Mangler overblikHandelskammerets økonom

mener, at et af de væsentligste problemer med hensyn til integration af Øresundsregionen er, at politikerne ikke fokuserer

på den samlede økonomiske gevinst for området. Udgifter og indtægter er spredt ud over så mange konti,

at politikerne mister overblikket, lyder vurderingen.


- Den enkelte minister kan ikke se det store perspektiv, når han

blot er sat til at styre et delområde. På samme måde er det med Øresundsbroen. Her er taksterne en kilde

til dårlig integration og spildte samfundsmæssige muligheder, men det er vanskeligt at få øje på, når

trafikministeren kun fokuserer på broens økonomi og en afbetalingsperiode på fx 35 år, mener Christian Sestoft.