Optimisme hos små virksomheder

De små virksomheder begynder at investere mere i efteruddannelse. Et skridt på vej mod opsvinget, mener en af landets største kursusudbydere.

Optimisme hos små virksomheder - 1
GTS-virksomhederne hjælper en række virksomheder ved bl.a. at have laboratorier og måleudstyr til rådighed. Her er Henrik Morgen i kælderen under virksomheden Delta i et fuldstændigt lyd- og strålingsdødt rum. De mange »skumblyanter« i rummet vejer tilsammen 50 ton. Foto: Liselotte Sabroe
Læs mere
Fold sammen
Landets små virksomheder med under 50 ansatte tror på fremtiden. I al fald i tilstrækkelig grad til, at de er parate til at bære omkostningerne ved at efteruddanne deres medarbejdere.

Efter nogle års markant nedgang på kursusmarkedet generelt mærker de Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder, GTS, der er en af landets største kursusudbydere, øget interesse for uddannelsestilbud.

På IT-området, der dækker et bredt spekter af kursustilbud, skønner GTS således, at 2003 vil vise en fremgang på godt 40 pct. i kursusaktiviteten hos de små virksomheder. Noget mindre hos mellemstore og store virksomheder.

»Vi er selv lidt overraskede over tendensen,« siger direktør Henrik Morgen, GTS, på baggrund af en analyse, organisationen har foretaget af kursusmarkedet.

»Man skal nok passe på med at sige opsving endnu. Men i al fald er der tale om, at optimismen er vendt tilbage. Det er et beroligende tegn. Især fordi udviklingen sker hos de små virksomheder. Alle undersøgelser, også på EU-plan, peger på, at det er de små virksomheder, der skaber de nye arbejdspladser og den fremtidige udvikling.«

Globalisering spiller ind
GTS' kursustilbud dækker primært teknisk betonede områder af interesse for såvel fremstillings- og bygge- som servicesektoren om f.eks. certificering, kvalitetsstyring og sikkerhed samt materialeteknologi, svejsning og software-modellering. På næsten alle områder spores der fremgang i aktiviteterne, men udviklingen er særligt udtalt på de IT-relaterede kurser.

»Tendensens de senere år har været, at det, man kan kalde nye, spændende områder har været prioriteret ned til fordel for mere basale efteruddannelsestilbud. Vores hovedformål er at uddanne specialister på en række områder; og vi tror på, at når virksomhederne nu har øget lyst til at investere i efteruddannelse af medarbejderne, er det et opmuntrende træk,« siger Henrik Morgen.

GTS har i efteråret etableret Teknologiportalen.dk som en fælles indgang til medlemsvirksomhederne og som et kursuskatalog på nettet. Organisationen er i gang med at analysere, i hvilket omfang globaliseringen og udflytningen af arbejdsopgaver til andre lande, vil spille ind på GTS-virksomhedernes uddannelsesaktiviteter og øvrige rådgivning.

»Efterhånden er det ikke bare ren fremstilling; men også forsknings-, økonomi- og stabsfunktioner, der outsources til lande uden for Danmark. Det rejser selvfølgelig nogle spørgsmål for vores fremtidsmuligheder.

Omvendt har flere virksomheder gjort den erfaring, at outsourcing nemt kan gå galt. De begynder at trække opgaverne hjem, fordi de risikerer at miste viden eller får problemer med at holde kvaliteten. Det stiller nogle udfordringer til os som kursusudbyder. Vi skal stadig kunne opkvalificere medarbejdere til off shore i Nordsøen. Men vi skal formentlig omstille os til også at hjælpe danske erhvervsvirksomheder med at levere serviceløsninger fremfor enkelte produkter,« siger Henrik Morgen.

Universiteternes rolle
Udover samarbejdet med virksomhederne er GTS ved at intensivere kontakten til universiteterne, ikke mindst DTU.

»Dansk videnproduktion hviler på tre søjler: universiteterne, sektorforskningen og de teknologiske institutter, som vi repræsenterer. De offentlige forskningsinstitutioner vil gerne i tættere kontakt med virksomhederne, og det er glimrende. Men det kræver også, at der i virksomhederne er et modtageapparat for forskning.

Der er faktisk få højtuddannede i dansk erhvervsliv sammenlignet med andre lande. 99 pct. af danske virksomheder har ikke en særlig person eller afdeling, der beskæftiger sig med forskning. Vores 3.000 medarbejdere er vant til og gode til at snakke med virksomhederne. Derfor tror jeg på, at et øget samarbejde mellem GTS og universiteteterne kan blive en fordel for alle parter,« siger Henrik Morgen.