Nyt opgør med byggeaftaler

Efter ti års jagt har myndighederne fået ram på byggematerialeindustriens konkurrencebegrænsende rabatsystemer. En afgørelse i klagenævn mod såvel stikkontakt-mastodonten LK A/S som erhvervslivets største organisation, Dansk Industri, ses som et gennembrud.

Producenten af stort set hver eneste stikkontakt i danske bygninger har tabt en yderst principiel sag i Konkurrenceankenævnet, der varsler et gennembrud for myndighedernes opgør med den svage konkurrence i byggematerialeindustrien.

I snart ti år har Konkurrencestyrelsen jagtet storproducenten LK A/S, som ifølge styrelsen har misbrugt sin dominerende stilling til at binde grossister som Nordisk Solar og Louis Poulsen til sig med udspekulerede loyalitetsrabatter og regler om mindstekøb.

Rabatterne har holdt andre leverandører effektivt ude af det danske marked, og Konkurrencerådets afgørelse om, at LK A/S straks skal »bringe dette misbrug til ophør« står nu ved magt.

»Det er en principiel afgørelse, som vi er meget glade for,« siger Sven Westh, kontorchef i konkurrencestyrelsen.

»Loyalitetsrabatter er et fænomen, vi kender en hel del til, ikke mindst inden for byggematerialeindustrien. Her i efteråret sendte vi en vejledning ud til virksomhederne om, hvilke rabatformer vi anså som ulovlige, og havde vi tabt sagen, ville vi have haft et problem,« siger Sven Westh.

Kunder, som afgav store forudbestillinger og bandt sig for længere perioder, opnåede størst rabatter i LKs system. Rabatterne har ifølge Sven Westh gjort det nærmest umuligt for konkurrenter at komme ind på markedet, fordi de i så fald skulle overtage grossisterne fuldstændigt som kunder.

Med bistand fra Dansk Industris jurister og et privat konsulentfirma, Copenhagen Economics, hvis konkurrenceekspert selv har en fortid som kontorchef i Erhvervsministeriet, argumenterede LK A/S for, at rabatsystemerne var omkostningsmæssigt begrundet.

Konkurrenceankenævnet er dog enige med Konkurrencerådet, der ikke finder, at LK har kunnet bevise påstanden.

»De har end ikke sandsynliggjort det,« siger Sven Westh.

LK A/S - der indgår i Lexel-koncernen, som ejes 100 pct. af franske Schneider Electric - har også ment, at sagens principper skulle forelægges EU-domstolen.

Virksomheden mente endvidere, at myndighederne måtte afklare, om der i Europa fandtes virksomheder, som havde planer om at etablere salg af konkurrerende produkter i Danmark. Heller ikke her fik LK medhold klagenævnet.

Konkurrencestyrelsen regner nu med, at afgørelsen vil fjerne tvivlen hos de virksomheder i branchen, der endnu opererer med tvivlsomme rabatordninger. Samtidig arbejder myndighederne videre på at forbedre konkurrencen i byggematerialeindustrien, blandt andet ved at åbne markedet for flere grossister.

Hverken Dansk Industri eller LK A/S ønskede i går at kommentere sagen. LK A/S' administrerende direktør, Flemming Tomdrup, der samtidig er bestyrelsesmedlem i DIs brancheorganisation Byggematerialeindustrien, må nu overveje, om han vil anke afgørelsen til Landsretten.