Nørderne skal føle sig hjemme

Det er ikke støtteordninger, statsfinansierede innovationsmiljøer eller gunstige skattevilkår, der kan gøre Danmark til globalt centrum for spiludvikling. Det handler mere om livskvalitet for en branche, hvis råstof er kreativt talent.

MED SALGET AF DEN DANSKE spilproducent IO Interactive for en kvart mia. kroner til den engelske spildistributør Eidos PLC er København kommet på den internationale scene inden for computerspilbranchen. Branchens succes har fundet sted uden erhvervspolitiske støtteordninger og politisk bevågenhed. Men skal branchen forsætte sin succes, skal den prioriteres politisk.

Og branchen bør prioriteres. Både fordi den har et meget stort vækstpotentiale, og fordi branchen kan hjælpe til at besvare nogle af de mest presserende spørgsmål i dansk økonomi overhovedet: Hvor skal væksten komme fra og hvordan skal dansk økonomi forblive international konkurrencedygtig.

Computerspilbranchen er ikke en lille baggårdsbranche. Tallene for branchen er slående. På verdensplan forventes branchen, der årligt vokser omkring 20 pct., snarligt at blive større end film- og musikbranchen tilsammen. I Danmark er IO Interactives spil »Freedom Fighters« den største kultureksportvare i 2003. Og for Sony, den japanske mediegigant, udgjorde computerspil 53 pctc. af profitten i 2002.

I sidste uge holdt Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen en høring om computerbranchens udviklingspotentiale. Det er led i et større projekt, der under overskriften »København som Kreativ By«, undersøger, hvordan København kan udvikle sig til et vækstcenter for de kreative brancher. Høringen, der havde nogle af verdens førende brancheeksperter, viste at den danske computerspilbranche klarer sig godt, men mangler det sidste skub for at komme op i den absolutte superliga. Og her kan politikerne gøre en hel del.IFØLGE DE INTERNATIONALE EKSPERTER, er det ikke økonomiske støtteordninger, statsfinansierede innovationsmiljøer, løntilbageholdenhed eller gunstige skattevilkår, der kan gøre Danmark til globalt centrum for spiludvikling. Det handler meget mere om livskvalitet for en branche, hvis råstof er kreativt talent.

Redaktøren for Edge, et førende computermagasin, fortalte, at det vigtigste overhovedet, når de største producenter og udviklere skal beslutte, hvor de placerer deres udviklingsafdelinger, er, om det er et sted hvor de mest kreative udviklere gider at bo. Han sagde: »To be competitive in this industry you need to be located as a place where your employees are comfortable being different«. Man skal med andre ord skabe et samfund, hvor nørderne føler sig hjemme. Redaktøren sagde, at det er vigtigt, at der er plads til kulturel, etnisk og livsstilsmæssig forskellighed for at få de store til at placere deres udviklingsenheder her. Derudover er der behov for bedre uddannelser og mere forskning inden for spiludvikling.COMPUTERBRANCHENS BEHOV er ikke enestående. En række andre kreative brancher som modebranchen og radio-TV-branchen står med samme udfordringer. Samlet set er den kreative industri med en vækst på op til ti pct. årligt og en eksport på 64 mia. kr. et område med stort potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Den kreative branche er ligesom andre højværdi brancher som f.eks. IT og biotek ikke udsat for prispres, og derfor en af de brancher, som et højtlønsområde som Danmark bør basere sin økonomi på.

Den kreative industris største problem er måske, at den ikke ser sig selv som en industri med et fælles sæt interesser. Derfor står dens politiske gennemslagskraft slet ikke mål med dens økonomiske potentiale. De kreative brancher skal ikke omklamres politisk eller støttes økonomisk, som bogbranchen bliver det. Men de økonomiske rammevilkår for branchen skal forbedres. Første skridt mod større politisk indflydelse og en mere klar brancheidentitet kommer måske 20. maj, hvor en gruppe fra de kreative brancher lancerer netværket Creative City Network. Vi har brug for flere af den slags initiativer, og frem for alt, flere som IO-Interactive, hvis Danmarks vækst skal øges.