Kritik af forslag til nye revisons-regler

Intet behov for at ændre danske regler, hvis EU-forslag om skrappere krav til revision gennemføres. Uheldigt forslag om tvungen revisorskifte.

Danmarks regnskabsregler er i top i europæisk sammenhæng, og behøver derfor ikke ændres som følge af EU-Kommissionens nye direktivforslag, der lægger op til at erhvervslivets revisionsregler strammes.

Det vurderer advokat i Dansk Handel & Service, Henrik Sauer.

»Vi ser ikke noget behov for at stramme de danske revisonsregler. Vi fik en ny revisorlov sidste år, og den har taget forskud på alle de ting, Kommisionen nu lægger op til. Så udspillet må ses som en ambition om, at de øvrige EU-lande nu følger efter de kvalitetskrav, som Danmark allerede opfylder,« siger Henrik Sauer.

Kommissionens udspil kommer efter en række skandaler med store europæiske firmaer som Ahold og Parmalat. Også USA har strammet sine regler efter Enron-sagen rullede og blotlagde den ene revisorbrist efter den anden.

Advokat Henrik Sauer peger også på, at det er uheldigt, hvis der kommer mere vidtgående regler for tvungen skifte af revisor, end der allerede gælder i Danmark.

»Virksomhederne vil gerne have en vis kontinuitet og godt samarbejde med deres revisor. Så det er ikke uproblematisk, at tvinge firmaerne til at skifte revisor oftere, end det allerede sker i dag.«

Tvungen ny revisor
EU-Kommissionen lægger op til, at virksomhederne skal tage en helt ny revisor hvert syvende år, eller hvert femte år udpege en ny revisor inden for samme revisionsfirma. Desuden foreslås det, at der skal udpeges en uafhængig myndighed, der skal overvåge revisionsfirmaernes arbejde.

Men Danmark har allerede i dag et revisortilsyn, som holder øje med revisorerne. I Revisortilsynet må hverken formand eller flertallet af tilsynet være revisorer, og de udfører en kvalitetskontrol med højest fire års mellemrum hos det enkelte revisionsfirma.