Kraftværker presses fra to sider

Kraftværksselskaberne Energi E2 og Elsam presses af høje kulpriser og lave elpriser og kan se frem til et hårdt år i 2005.

Læs mere
Fold sammen
Mens der er store smil over de lave elpriser hos de fleste virksomheder, vender mundvigende den modsatte vej hos dominerende kraftværksselskaber herhjemme Elsam og Energi E2.

Mens elpriserne er presset i bund, fordi der er masser af vand i magasinerne på de norske og svenske vandkraftværker, må de danske kraftværker leve med forholdsvis høje kulpriser og fragtrater.

»Vi går ind i et rigtigt svært år, hvor det bliver vanskeligt at få de kulfyrede kraftværker til at give en fornuftig indtjening,« siger kommunikationschef Marianne Grydgaard fra Energi E2.

Når det gælder 2004 regnskabet for de lave elpriser kun marginal betydning for Energi E2s regnskab. Prisfaldet er kommet sent på året, og det meste af produktionen er handlet på langtidskontrakter. De mere præcise konsekvenser for 2005-resultatet kommer Energi E2 først med et bud på, når 2004-regnskabet fremlægges.

Leif Winum, der er direktør for planlægning og handel i Elsam Kraft, tegner samme billede.

»Med de lave priser er det allerede nu klart, at vi ikke får en så høj produktion i 2005,« siger han.

Mens Elsam for to år siden, da priserne var tårnhøje, fyrede op i samtlige kraftværker, giver de lave priser den modsatte situation. På en række af de ældre kraftværksblokke er det ikke rentabelt at producere, så længe kulpriserne er høje og elpriserne er lave.

Elsam kan begrænse tabet ved at holde en række af de ældre kraftværksblokke lukkede, men da Elsam samtidig har forpligtende kontrakter på fjernvarmeområder skal der fyres op i en række kraftværker. Og her vil lønsomheden klart blive mindre.

Omregner man prisfaldet til Elsams totale produktion siger en tommelfingerregel, at et prisfald på 10 kroner pr. MWh betyder en forringelse af Elsams bundlinje på 120 mio. kroner. Ser man på forward-prisen for 2005, så toppede den i august på 268 kr. per MWh, og nåede en ny bund på omkring 218 kr. pr. MWh ved udgangen af 2004. Isoleret ville dette prisfald altså betyde en forringelse af Elsams bundlinje med knapt en halv mia. kroner. Men i kraft af, at Elsam har sikret sig med en række langtidskontrakter bliver virkningen noget mindre brutal. Hvor brutalt de faldende priser vil slå igennem er ifølge Leif Winum en forretningshemmelighed, som Elsam ikke ønsker at oplyse.