Jobbet kan godt kede borddamer

Festmennesker Forsikringsbranchen er måske nok legeplads for de store regnearks bagmænd, men det er ikke ensbetydende med, at branchen er kedelig, fastslår direktør Jens Mürer fra forsikringsmægleren Aon.

Jobbet kan godt kede borddamer - 1
Jens Mürer, 44 år, er examineret assurandør og vendelbo. Karrieren begyndte som bankassistent hos Handelsbanken (nu Danske Bank) i 1980. Fra 1985 var han assurandør i Hafnia, inden han blev afdelingschef i PFA Pension i 1988. Siden 1997 har han været direktør med ansvar for liv og pension hos forsikringsmæglervirksomheden Aon. Fold sammen
Læs mere
Skal man være matematiker og kunne se særlige mønstre i regneark for at være beskæftiget i forsikringsbranchen? Nej, og branchen er slet ikke så kedelig som som sit rygte. Det understreger direktør Jens Mürer fra den store internationale forsikringsmæglervirksomhed Aon. Her har han ansvaret for pensionsområdet.

Mange mennesker betragter nok ikke forsikringssektoren som den mest interessante i verden. Hvilken reaktion møder du hos folk, når du fortæller, hvad du beskæftiger dig med?

»Jeg vil gerne bekræfte, at jeg har oplevet en borddame kigge op i loftet, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Og hun tænker formentlig kun på, hvor længe hun skal blive siddende ved bordet. Jeg vil nu sige, at rygterne kommer til skamme, fordi der findes mange interessante folk i branchen. Vores firmafester kan godt vare til langt ud på natten, og det er ikke, fordi vi sidder og læser forsikringsbetingelser i rundkreds.«

Fordomme afkræftet
Hvorfor er forsikringspolicer så knudrede og vanskelige at forstå?

»Det er et godt spørgsmål. Men det er jo blandt andet baggrunden for, at der er et råderum for forsikringsmæglere, der kan oversætte den knudrede problemstilling til forståeligt dansk. Man er selvfølgelig nødt til at holde juraen i højsædet i en kontrakt, og det smitter selvfølgelig af på sproget, men det ændrer ikke ved, at danske forsikringsselskaber har brugt mange år på at gøre noget relativt simpelt komplekst.

Har du nogensinde selv været udsat for en stor skade eller et uheld, hvor du virkelig havde brug for dit forsikringsselskab?

»Ja. I forbindelse med et indbrud sidste år blev nogle af de fordomme, man kan have om forsikringsselskaber, afkræftet. Det blev opgjort professionelt, og det var en meget positiv oplevelse.«

Hvad betyder penge for dig og dit liv?

»Væsentligt mindre end da jeg var yngre. Det hænger nok sammen med, at jeg i store træk har fået købt de materielle ting, som jeg ønsker at have i livet. Samtidig har vi nok det, der kaldes en velordnet økonomi.«

Hvornår begyndte du at interessere dig for penge?

»Det gjorde jeg, da jeg som barn var med oppe at få tømt sparebøssen i Vendelbobanken i Hjørring.«

Er du ødsel og og i givet fald på hvad?

»Nej, det er jeg ikke. Heller ikke på min kone - tror jeg ikke.«

Hvad er det sidste, du har købt, der kostede mere end 1.000 kroner?

»Det var et snowboard til min søn, det kostede cirka 2.500 kroner. Så kan jeg passende overtage hans gamle.«

Hvilke lån har du i din bolig?

»Rentetilpasningslån hvor renten er låst fast i tre år, hvilket indikerer, at jeg tror på en stigende rente.«

Rummelig bil
Går du ofte på restaurant?

»Et årligt tilbagevendende restaurationsbesøg er sammen med min kone på vores bryllupsdag, hvor vi har evalueringssamtale og beslutter, om vi skal tage et år mere. Øvrige restaurationsbesøg begrænser sig i store træk til forretningsmiddage.«

Hvilken bil kører du i?

»I vores bilvalg er der lagt vægt på en rummelig bil, der kan klare familieture sydpå. Det er pt. en Citroën C5, der er halvandet år gammel.«

Hvor meget tjener du?

»Det ved jeg først, når året er omme. Aon og jeg har sammenfaldende interesser. Går det godt for Aon, går det godt for mig, da jeg har en bonusaftale.«

Hvor meget sparer du op til pension?

»Jeg har for længst lagt mit pensionsbeløb fast, så jeg kan få opfyldt mine ønsker som pensionist.«

Vil du bo i Frankrig eller andre lande som pensionist?

»Nej, jeg bliver boende i Danmark.«

Bådferie ved Tonga
Spiller du Lotto?

»Jeg indløser af og til en af Kræftens Bekæmpelses lodsedler, men det er nok mest af idealistiske årsager.«

Hvad ville du gøre, hvis du vandt stort?

»Tage familien med på bådferie på Tonga.«

Bruger du mange penge på ferie og rejser?

»Det gør vi nok. Vi har netop besluttet at årets sommerferie er en bådferie i Middelhavet.«

Hvad er din hobby?

»Det er sejlads, skiferie, motionsløb og badminton. Jeg har haft en båd i fem-seks år, men har det ikke mere, fordi jeg ikke har tid til det. På et senere tidspunkt i livet, når børnene er blevet større, vil jeg nok anskaffe mig en båd igen.«