Jamen - der er jo ingen der starter op for sig selv

I Aulum midt mellem Herning og Holstebro har de en køkkenfabrikant.


Jens B. Bertelsen hedder han. Hans virksomhed hedder

AUBO Interiør.


Den går udmærket.


Siden 1985 til i dag har køkkenfabrikanten skabt en vækstvirksomhed

med 70 medarbejdere. De omsætter årligt for 90 mio. kr., og der har været sort bundlinie hele tiden, bortset fra

perioden 91 og 92.


Så Jens B. Bertelsen er udmærket tilfreds - også med sine medarbejdere.


Men han undrer

sig.


På intet tidspunkt i løbet af de 17 år, der er gået siden etableringen, har han mistet en medarbejder,

der ville starte op for sig selv.


- Jamen det gør jeg da, for da jeg var yngre, oplevede jeg gang på gang, hvordan

ledende medarbejdere forlod de arbejdspladser, jeg var ansat på, fordi de havde en tro på, at de også selv kunne

skabe en virksomhed. Holdningen: "Det kan jeg da gøre bedre" var mere udtalt dengang, og folk gjorde alvor af deres

selvstændighedstrang, fortæller han.Samfundsproblem

Den i dag 53-årige direktør mener endda, at

samfundet bør interessere sig for hans undren.


- Selvfølgelig er det da et problem for et samfund, hvis ingen længere ønsker

at starte egen virksomhed, og her vil jeg gerne understrege, at jeg ikke regner et solcenter eller en mindre detailbutik for at være

en virksomhed.


- Hvis ikke iværksætterlysten genskabes, risikerer vi i bedste fald, at dansk erhvervsliv i fremtiden

bliver ejet af ganske få - ofte udenlandske kapitalinteresser. Den situation vil måske ikke være særlig rar,

da det i givet fald vil være meget nemt så at flytte store dele af dansk produktion til udlandet. En stor udenlandsk koncern

er da ligeglad med, om der produceres i eksempelvis Letland eller i Danmark, forklarer han.FaktorerneFølgelig mener

Jens B. Bertelsen, at der skal gøres noget. Han fremhæver her nogle af de hovedfaktorer, som han ser som mulig hovedårsag

til situationen.


- I min branche, træ- og mødelindustrien, var det tidligere ofte folk med håndværkerbaggrund,

der gik i gang for sig selv. I dag har de unge en generelt længere uddannelse, som giver et hurtigt og vellønnet job

uden risiko.


- Samtidig ved de, at det sagtens kan gå galt, hvis de starter en virksomhed. Den risiko afholder mange fra

at forsøge sig. Så mener jeg også, at alle de administrative byrder har en stor, negativ betydning for en nystartet

virksomhed, idet man som nystartet sjældent har den nødvendige viden og de rigtige rutiner i virksomheden. Det er slet

og ret blevet dyrt og besværligt at starte egen virksomhed.


Endelig er der så den med fritiden: De fleste yngre

i dag vægter fritiden meget højt, og fritid er der altså ikke meget af, hvis man skal udvikle en succesrig virksomhed.

Det skal nærmest være en hobby at skabe en virksomhed, og synes man ikke, det er sjovt, kan man lige så godt lade være,

fastslår fabrikanten.Ingen løsningI samme åndedrag erkender han blankt, at han ikke selv har en forkromet, personlig

løsning på problemerne.


- Jeg tror ikke, det er nemt at løse problemerne, men vi er nødt til at forsøge

et eller andet. Det vil formentlig ikke være relativt enkelt at finde på løsninger omkring finansiering. I dag

er det jo f.eks. umuligt for de unge at spare op til etableringen af en ny virksomhed, med mindre man da vinder i Lotto, og man kan

ikke bare starte en produktionsvirksomhed for få midler.


- Maskiner, husleje, varelager m.m. koster altså, tilføjer

Jens B. Bertelsen.