Iværksætterfirma solgt - løb tør for venturekapital

Det var synergimulighederne, der faldt i øjnene hos adm. direktør Jens Løppenthien, 7-Technologies i Birkerød,

da firmaet ved årsskiftet overtog Århus-firmaet Resource Software Engineering, der var løbet tør for kapital,

men firmaet var fortsat solvent.De to ventureselskaber bag Århus-firmaet, Dansk Kapitalanlæg og Dansk Erhvervsinvestering,

ville ikke skyde yderligere kapital i firmaet, der under ledelse af den højtuddannede iværksætter Christian Dalsgaard

siden oktober 2000 har brugt 20 mio. kr. Det er her på sin plads at nævne, at Dansk Kapitalanlæg ejer 39 pct. af

7-Technologies og således sælger til sig selv.7-Technologies udvikler software til overvågning af bl.a. renseanlæg, fjernvarme

og vand. Nogle af løsningerne sælges via små og store systemhuse. Til de store systemhuse hører Cowi og

Niras. Resource Software Engineerings produkt Telematics Service Center opsamler data fra tankanlæg, siloer og råvarebeholdere

via mobile og opsamlingsenheder. Derfra går de gennem en internetportal til kunden, leverandøren eller transportøren,

der kan følge udviklingen i mængden af råvarer. Systemet er foreløbig solgt som et piloprojekt til en stor

dansk koncern.Jens Løppenthien siger, at 7-Technologies det første halvandet års tid vil rette nye projekter

mod slutbrugere. Når produktet fra Århus-firmaet er tilstrækkelig accepteret i markedet, skal det sælges gennem

virksomhedens salgsnetværk - herunder systemhuse - så det bliver solgt i mængder i stedet for i projekter.-

Vi forventer, at vi med købet i Århus får mulighed for at udvide vores kundekreds fra systemhuse, der arbejder

med automation, til systemhuse, der arbejder mere med logistik og IT-projekter. Måske kan vi endda udvide vore nuværende

kunders produktområder, siger Jens Løppenthien. 7-Technologies havde sidste år en omsætning på 29,3

mio. kr. og et overskud før skat på ca. 3,0 mio. kr.Virksomheden overtager kun to af Resources syv medarbejdere,

og kontoret i Nobelparken i Århus rømmes til fordel for et andet sted, hvorfra support- og træningssystemer skal

klares.Christian Dalsgaard har valgt at fratræde virksomheden senest 1. maj. Han er uddannet akademiingeniør og

datalog med fysik som bifag fra Aarhus Universitet.I 1997 grundlagde han Resource Software Engineering, der i starten alene satsede

på kundespecificeret softwareudvikling for apparatvirksomheder. I 2000 kommer Dansk Kapitalanlæg og Dansk Erhvervsinvestering

ind med kapital. Det betød, at firmaet kunne gå igang med at udvikle wap (wireless application protocol, red.) til overvågning

og styring af industrielle procesanlæg via mobiltelefon.Projektet gik igang uden tilstrækkelig involvering af kunder.

Og det fortryder, Christian Dalsgaard i dag, fordi firmaet måtte indstille wap-projektet, efter at have brugt mange mio.

kr. på det.En overgang havde han 25 medarbejdere.- Vi satsede på en teknologi, alle troede på, forklarer

han.Christian Dalsgaard kommer ud af firmaet uden at have tabt penge. Han har ikke mistet lysten til iværksætteri.-

Jeg har ikke et øjeblik fortrudt, jeg blev iværksætter. Jeg har ikke mødt bebrejdelser fra hverken kunder

eller medarbejdere. Lysten til at være iværksætter, har jeg stadig, siger Christian Dalsgaard, som hjælper med

at overdrage firmaet til dets nye ejer og også deltager i kundebesøg sammen med Jens Løppenthien.