Havne får nye forsikringer

Hvad gør man forsikringsmæssigt, når man i årevis har været en statshavn for dernæst at blive

en kommunal selvstyrehavn? Væk er den statslige selvsikring!


Det spørgsmål har en række danske havne

måttet stille sig selv. I Nordjylland stillede man spørgsmålet sammen, og det blev op til forsikringsmæglerselskabet

Willis at finde svarene.

Ikke ens

Når man betragter spørgsmålet fra flere havne, er der ikke noget entydigt svar.

Havnenes præmisser er langt fra ens. I de vestlige egne er det fortsat staten, der ejer ydermolerne. Det er ikke tilfældet

i de østvendte havne. Det er blot én af forskellene. En anden er forskellighederne i ønsket om risikodækning.


Alligevel

har Willis analyseret havnene i Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals, Skagen og Frederikshavn med udgangspunkt i, at de skulle opnå

en bedre forhandlingsposition gennem et samtidigt udbud. Et fælles udbud var udelukket på forhånd som følge

af forskellighederne.


- Et samtidigt udbud så vi som en fordel, fordi man kunne tænke sig, at et og samme forsikringsselskab

ønskede at byde på alle fem havne af hensyn til risikospredningen, forklarer forsikringsmægler og partner Jens Hatting,

Willis'' afdeling i Aalborg.


I dag har tre af havnene skrevet under på en ny forsikringsaftale med samme forsikringsselskab.

Jens Hatting forventer, at de resterende vil have underskrevet en aftale inden den 1. marts, som er den foreløbige deadline.


Fem

danske og ét udenlandsk selskab blev bedt om at komme med tilbud. Selskaberne er nøje udvalgt efter deres erfaringer

med forsikring af søtransport, havne etc.


At forsikre en havn er nemlig en kompliceret affære, hvis man skal tro havnedirektør

Hans Kjær, Hanstholm Havn.


Havnen er, med hans egne ord, en "blandet landhandel", der årligt omsætter for

25 mio. kr. Det er lejeindtægter fra havnearealer, som udlejes til havnens virksomheder, skibs- og vareafgifter - ikke mindst

værdiafgift fra fiskefartøjer, der anløber Hanstholm med fisk.

Kompleks opgave- De mange aktiviteter indebærer,

at det er en kompleks opgave at beskrive i detaljer, hvad der skal forsikres, og udarbejde selve udbudsmaterialet. Det er en opgave,

der kræver mandskab og erfaring, og vi ønskede at få erfarne folk til at løse den, siger Hans Kjær.


Willis

er et internationalt forsikringsmæglerselskab, der ikke mindst i England har erfaring med forsikring af havne. Også herhjemme

har Willis flere af landets større havne som kunder.


Selv om selskabets nordjyske afdeling et stykke ad vejen har kunnet

trække på kollegernes erfaring, har arbejdet med de fem nordjyske havne været omfattende.


Ingeniører

har, ifølge Jens Hatting, brugt mange, mange timer på at gennemgå havnenes installationer.

Klimaforandringer-

Vi har gennemgået havnene og sikret værdierne helt fra bunden og vurderet alt fra bygninger, kraner og biler til medarbejdernes

forhold. De fem havne har godt styr på, hvordan en havn fungerer og drives. Usikkerheden gælder, hvordan havet vil opføre

sig. Vi har sammen med vores folk i London set på vejret gennem 50 år blandt andet for at afklare, hvor tit vi skal forvente

en orkan som i 1999. I dag er sandsynligheden for en ny orkan desværre større end for 50 år siden, tilføjer

den nordjyske forsikringsmægler, der dog ikke tror, at klimaforandringer vil slå igennem på forsikringspolicerne

lige med det samme, men spørgsmålet lurer på længere sigt.


- Kompleksiteten bliver ikke mindre af, at

havnene ikke har samme ønsker til risikodækning. Derfor vil man aldrig kunne lave et samlet udbud for alle havnene -

højst et samtidigt udbud, forklarer han.


I en overgangsperiode har havnene været forsikret via Kommunernes Forsikring.