Hafnias revisorer var chanceløse

Med en vandring ned gennem kolonnerne i Hafnias regnskab i 1992 forsøgte Hafnias revisorer i går at fralægge sig ethvert ansvar for et misvisende prospekt.

Læs mere
Fold sammen
De revisorerne, der fulgte Hafnia gennem det skæbnesvangre år 1992, gjorde et grundigt stykke arbejde og gjorde sig ingenlunde skyldige i at give omverdenen et forvrænget billede af Hafnias økonomi.

Det var budskabet, da revisorernes advokat, Henrik Holm-Nielsen, i går tog de fem Højesteretsdommere og tilhørerne ud på en timelang eksersits i at knække et regnskab i milliardklassen.

Henrik Holm-Nielsen blev kun halvt færdig med sit indlæg, som fortsætter i dag, men han nåede at arbejde sig gennem et par væsentlige af de konklusioner, som Sø- og Handelsretten i sin dom fra 1999 fældede over revisorerne.

Dengang blev de tre revisorer, John Gath, Birger Kjerri hansen og Christian Fløystrup, gjort medansvarlig for de fejl og mangler, som Sø- og Handelsretten fandt, at der var i prospektet. De skulle derfor være med til at give erstatning til de to private investorer, Ole Steffensen og Henning Feilberg, som købte aktier ud fra det misvisende proskept.

I går argumenterede Henrik Holm-Nielsen bl.a. for, at de budgetter, som revisorerne var med til at udsende for 1992, var redelige. Godt nok gik Hafnia ned med et brag i august. Men det var ekstraordinære forhold, der lå bag, og forhold som revisorerne ikke kunne have forudset.

»Det var ikke den ordinære drift, der var årsag til betalingsstandsningen og grundstødningen. Tilsvarende har skeletterne i Hafnia heller ikke noget med den ordinære drift at gøre,« sagde advokaten.

I stedet skal forklaringen på Hafnias kollaps findes i de to meget store aktieposter, forsikringskoncernen havde i det svenske forsikringsselskab Skandia og i Baltica, og som raslede ned i værdi i løbet af året. Desuden blødte Hafnia kraftigt under de store renteudgifter fra købet af selvsamme aktieposter.

Revisorerne havde ifølge advokaten heller ingen chancer for at forudse, at Hafnias garantiafdeling ville medføre så store tab. Da de afgørende budgetter skulle på gaden, havde man gennemført en foreløbig undersøgelse af afdelingen og mente, at man havde indkapslet problemerne.

Et sidste emne var de merværdier på to-tre mia. kr., som investorerne fik at vide, at der forventedes at ligge i Hafnia. De var der som bekendt ikke. Men det kunne revisorerne heller ikke have forudet. Merværdierne bestod bl.a. at de store aktieposter i Skandia og Baltica.