Falck øger vingefanget

For få årtier siden skulle Falck redde liv og slukke brande i Danmark. På få år er koncernen imidlertid blevet globaliseret og nye arbejdsområder som sikring af atomkraftværker og drift af fængsler kræver, at den hastigt voksende koncern også kan redde sig ud af ulykker af moralsk og etisk karakter.

Danskerne har aldrig ringet 000, eller sågar 112.

Danskerne har ringet til Falck.

Familien Falcks redningskøretøjer har i et helt århundrede reddet kvæstede bilister, bragt forbrændte børn og gravide kvinder til sygehuset eller kørt den sammenkrøllede Renault på sin sidste rejse.

Falck har kort og godt betydet redning fra ulykker og derfor naturligt nok været forbundet med velvilje, hjælp og et godt image.

Men med køb i milliard-klassen og overtagelser af selskaber på den daglige spiseseddel har den gamle familievirksomhed fra 1906 nu bevæget sig ud på et farefuldt marked, hvor virksomheden selv skal have et stående beredskab til enhver tænkelig situation, for aktivister og fagforeninger er parate til at kaste sig over det mindste fejltrin.

Forklaringen er enkel. I dag er navnet ikke længere Falck, men Group 4 Falck, verdens næststørste såkaldte sikringskoncernen med 148.000 medarbejdere. Koncernen omsætter for 21 mia. kr. om året i et globaliseret selskab med virksomheder i mere end 50 lande på flere kontinenter - med appetit på at blive endnu større.

Hvad angår omsætning er Group 4 Falck i dag dog væsentligt mindre end f.eks. teleselskabet Tele Danmark, som sidste år omsatte for 54 mia. kr.

En stor udvidelse er imidlertid ved at falde på plads med købet af den amerikanske koncern Wackenhut. For en pris på omkring fem milliarder kroner får Group 4 Falck samtidig en indgang til det største marked i verden for sikring, som det kaldes, når man beskytter folks værdier af enhver slags.

Wackenhut passer på sikkerheden i store private virksomheder, men arbejder også på stribevis af hel- og halvoffentlige steder som atomkraftværker, elværker, fængsler og amerikanske ambassader mange forskellige steder i verden.

Den amerikanske koncern omsætter for 23 mia. kr. og henter ca. en tredjedel af sin omsætning fra offentlige sikringsopgaver og to tredjedele fra den private sektor.

57.000 ansatte i over 30 lande kan Wackenhut præstere og med de to store koncerner sammen, er der tale om mere end 200.000 ansatte. Dermed nærmer Group 4 Falck sig rengøringskoncernen ISS med 265.000 ansatte. Et andet dansk selskab, født fem år før Falck, og som også er vokset kraftigt i globaliseringens tidsalder.

»Udgangspunktet er, at vi tilbyder sikring. Det er 70 pct. af vores forretning, og det er det også efter købet af Wackenhut, som formentlig snart falder på plads. I forhold til andre sikringsvirksomheder har vi også nogle andre ting på hylden, som pænt kan passe ind,« siger kommunikationsdirektør Niels Sørensen, Group 4 Falck.

Den stigende grad af udlicitering af offentlige opgaver giver også Group 4 Falck muligheder, fortæller kommunikationsdirektøren:

»Eksempelvis i Polen kører vi offentlig ambulance- og sygetransport. Både for det offentlige og for private.«

Men størrelsen af koncernen og lysten til at vokse endnu mere hos Group 4 Falck betyder samtidig, at selskabet kommer i søgelyset hos etiske kontrollanter, fagforeninger og aktivistgrupper verden over.

I fagforeningen SiD har man således fornyelig haft kig på Group 4 Falck.

Årsagen var den voldelige opblussen og den krigsligende situation i Mellemøsten, der gav anledning til at se nærmere på koncernens aktiviteter.

Økonom i SiDs afdeling for Transport, Flemming Smidt, siger:

»Hovedbestyrelsen har besluttet, at SiD opfordrer til boykot af israelske eksportvarer, men der er også i SiD blevet rejst spørgsmål ved Group 4 Falcks aktiviteter i Israel. Den besked, tillidsfolkene hos Falck fik, var, at det, som koncernen er involveret i, intet har at gøre med de militære forhold. Det er først og fremmest redning og den slags opgaver i såvel Israel som Palæstina, selskabet udfører. Derfor gør vi ikke yderligere nu, men vi har et fagligt projekt i Palæstina, og hører vi derfra, at Group 4 Falck laver ting, de ikke burde, så tager vi sagen op igen.«

Flemming Smidt tilføjer, at man naturligvis vil følge med i, hvad der sker i mange af de andre lande, hvor Group 4 Falck udfører forskellige opgaver.

Netop det forestående køb af Wackenhut i USA blev i Danmark genstand for debat. Det var det etiske investeringsselskab Banco, som blandt andet pegede på, at Group 4 Falck set med Bancos øjne ikke havde den fornødne menneskerettighedspolitik til at kunne håndtere overtagelsen af den amerikanske koncern.

Adm. direktør Kirsten Fjord, Banco, fortæller:

»Vi er blevet lovet, at Group 4 Falcks laver etiske og moralske politikker, der gælder for alle virksomhedens selskaber i samtlige lande, de er repræsenteret. Og at der er såkaldte task-forces, der hjælper til, at reglerne bliver overholdt. Det er altid afgørende for os, at reglerne gælder i hele verden og ikke kun på landeniveau.«

Med den lange liste over lande, hvor Group 4 Falck har selskaber, vil der utvivlsomt dukke problematiske sager op. For et år siden var en aktivistgruppe svært utilfreds med, at Group 4 Falck stillede sikringspersonale til rådighed for det multinationale olieselskab Caltex i Indonesien. Adskillige aktivistgrupper har i de senere år sat spotlight på, hvordan multinationale selskaber opfører sig i lande med begrænset demokrati. Indonesien er et af dem.

For at imødegå sådanne konflikter og internt sikre, at Group 4 Falck er troværdig og pålidelig, blev der i forbindelse med fusionen mellem de to selskaber Group 4 og Falck dannet en intern gruppe i selskabet, som beskæftiger sig med menneskerettigheder, etiske rettigheder og miljøspørgsmål for gruppen på verdensplan.

Direktør Anders Wallin er leder af denne gruppe, og set med hans øjne er der flere årsager til, at koncernen skal beskæftige sig sådanne emner.

»Da vi beskæftiger os så meget med sikring, som vi gør i koncernen, er det bydende nødvendigt, at vi har præcise standarder for, hvordan vi opfører os som selskab. Vi arbejder for regeringer, vi arbejder for store selskaber, og de er naturligvis nødt til at være sikre på, at vi har helt præcise og ordentlige standarder for, hvordan vi opfører os såvel rent etisk, som hvordan vores moral er - simpelthen at vi er troværdige og tillidsvækkende. Hvad vi også er. Husk på, at vi driver fængsler, laver immigrationsservice, sørger for sikring og kontrol i lufthavne også videre.«

I forbindelse med starten på fusionen med Wackenhut havde Anders Wallin samtaler med Kirsten Fjord.

Anders Wallin peger videre på, at væksten i Group 4 Falck har medført, at man er repræsenteret på det meste af kloden. Ikke alle samfund eller lande har de normer, som eksempelvis gør sig gældende i Europa eller USA, og derfor er det for Group 4 Falck vigtigt at have visse minimumsstandarder, som man ikke slækker på, selvom en kunde måtte ønske det.

»Hvis en kunde ikke er villig til at acceptere vores standarder, så må vi sige nej til at udføre jobbet. Der er ikke tvivl om, at vi i fremtiden vil blive mødt med spørgsmål fra forskellige grupper, der beskæftiger sig med menneskerettigheder eller andre emner. Det er en logisk følge af gruppens størrelse, og hvis ikke vi opfører os ordentligt, kan der opstå sager, som måske ikke er et problem, hvor de starter, men som så afgjort vil være det, hvis de bliver kommunikeret til eksempelvis europæiske eller amerikanske medier. Derfor må vi tage vare på det over hele verden.«

Anders Wallin fortæller, at der ikke kun er tale om blot etiske og moralske emner og spørgsmål. Som han ser det, er dette område tæt forbundet med eksempelvis »shareholder-value« for koncerns aktionærer.

»Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark, men her i England er det en stor diskussion i medier og selskaber, og vi interesserer os naturligvis også for disse spørgsmål.«