Enorme beløb på spil i global handelsaftale

Hvis det i denne uge lykkes at skabe globale handelslettelser, vil det ifølge OECD kunne løfte den globale velstand med op mod 3.300 milliarder kr. Handels- og europaminister Nick Hækkerup forventer svære forhandlinger, men prøver at fastholde optimismen.

I dag åbner WTO-mødet på Bali, og der er mange forberedelser til at modtage de mange delegerede. Foto: Edgar Su/Reuters Fold sammen
Læs mere
Der venter nærmest enorme økonomiske gevinster, hvis det lykkes de mange toppolitikere fra hele verden, der i disse dage mødes på Bali i Indonesien, at blive enige om en ny global handelsaftale.

Frihandel anses for at være en af de vigtigste kilder til øget velstand, og der er firecifrede milliardbeløb på spil, når de 159 medlemmer af den 18 år gamle verdenshandelsorganisation WTO i dag skyder gang i et nyt handelspolitisk topmøde.

Den nye handelsrunde på Bali er på forhånd blevet betegnet som den mest afgørende i mange år, fordi den økonomiske krise og stigende arbejdsløshed har fået anti-globaliseringsbevægelser til at vinde frem mange steder, ligesom handelshindringer af forskellige slags igen er på fremmarch.

Store perspektiver

Hvis de initiativer, som skal forhandles ved topmødet, rent faktisk gennemføres, vil det ifølge den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, sænke handelsomkostningerne med ti procent i verdens rige lande og med 13 til 15,5 procent i udviklingslandene.

Men hvis blot handelsomkostningerne falder med én procent, så vil den globale velstand vokse med 40 mia. dollar (220 mia. kr.), anslår OECD i et nyt studie. Hermed kan alene de såkaldte handelslettelser ved en ny aftale skabe et globalt velstandsløft på mellem 2.200 mia. kr. og 3.300 mia. kr. Det svarer til mellem 0,5 og én procent af det globale bruttonationalprodukt, og dertil kommer gevinsterne ved mere frihandel på landbrugsområdet samt en udviklingspakke for de fattigste lande, som der også forhandles om ved topmødet.

Kompromisvilje efterlyses

Det står dog klart, at politikerne fra hele verden de kommende dage skal vise ny villighed til kompromiser, hvis en aftale skal falde på plads. I en længere periode op til topmødet har diplomater i Genéve forsøgt at nå til enighed om konturerne til en aftale, og selv om man fra begyndelsen satsede på en begrænset aftale, har politikerne langtfra fået et næsten færdigt aftaleudkast at tage stilling til.

Handels- og europaminister Nick Hækkerup (S), der er Danmarks politiske repræsentant i forhandlingerne, medgiver, at det ser besværligt ud, selv om han fortsat har forhåbninger om en aftale.

»Normalt vil der være to-tre udestående ting, der skal afklares, når man kommer hertil i processen. Men her har vi langt flere ting, der ikke er afklaret. Der kan dog hurtigt komme skred i tingene, hvis det først lykkes at blive enige på ét område. Og jeg vil godt understrege, at en aftale vil kunne løfte den globale velstand og få millioner ud af fattigdom,« siger Nick Hækkerup fra en mobiltelefon på Bali.

Fokus på tre områder

Efter mange kuldsejlede forhandlinger gennem årene, hvor uenighed på ét område har fået alle forhandlinger til at bryde sammen, har man denne gang valgt kun at forhandle om tre områder ud af oprindelig flere end 20 områder.

Fokus er denne gang bl.a. på handelslettelser, der skal sikre, at handlen lettere og hurtigere kan flyde over grænserne. Det gælder om at undgå unødvendigt bureaukrati og tidskrævende toldbehandling, og det er alene det punkt, som ifølge OECD kan sikre et velstandsløft på op mod 3.300 mia. kr.

»En aftale er vigtig, fordi den omfatter alle WTO-lande. I dag er der meget store omkostninger forbundet med bureaukrati og besværlige toldprocedurer, når virksomheder vil afsætte deres varer i mange lande. Vi har en handelsmæssig interesse i, at vi når en aftale, men vi har også en moralsk forpligtigelse over for udviklingslandene,« siger Nick Hækkerup.

Udover handelslettelser forhandler politikerne om en liberalisering af landbrugshandlen og om øget markedsadgang for de mindst udviklede lande.

Landbrugsstøtten i fokus

Den største hindring for en aftale er i øjeblikket uenighed om, hvorvidt Indien og en række andre udviklingslande skal acceptere en markant begrænsning af deres statsstøtte til landbruget. Indien ser støtten som forsyningssikkerhed og socialhjælp til fattige landmænd, mens andre lande ser det som et protektionistisk system, der samtidig er dyrt og ineffektivt.

OECDs generalsekretær Angel Gurría betegner de forestående forhandlinger som »en gylden mulighed« for at reducere bureaukratiet og de mange regler, som i sidste ende skader både virksomheder, forbrugere og hele den globale økonomi.

I forrige uge vurderede The International Chamber of Commerce, at den nye handelsaftale i alt vil kunne styrke den globale velstand med 960 milliarder dollar (5.300 milliarder kroner).

Her tager organisationen udgangspunkt i gevinsten ved både handelslettelser, liberaliseringer af handlen med landbrug og fødevarer samt udviklingspakken til de fattigste lande.