Ekspert: Hold skatten uden for

Perspektivløst, hvis resultatet af Strukturkommissionens rapport bliver skatteadministrationer tilpasset de nye kommunegrænser, siger skatteprofessor.

En af landets førende skatteeksperter, professor Ole Bjørn, ser hellere, at debatten om den fremtidige skattestruktur tages helt ud af strukturdebatten frem for en løsning, hvor skatteadministrationerne tilpasses de nye kommunegrænser.

»En sådan løsning vil være helt perspektivløs. Reelt vil det betyde, at den nødvendige tilpasning af skattestrukturen sendes til hjørnespark de næste ti år,« siger Ole Bjørn.

Strukturkommissionen, hvis rapport offentliggøres i dag, har ikke lagt sig fast på en model. I rapporten peger kommissionen på, at ansvaret for opgaveløsningen bør ligge i statsligt regi, alternativt med en fortsat kommunal varetagelse.

Skattefusion
»Nu skal rapporten ud til politisk debat, men jeg kan godt forestille mig, at løsningen bliver en fusion mellem de kommunale og statslige skatteadministrationer. Vi har en dyr skatteadministration i Danmark, hvordan vi end vender og drejer det, og det er nødvendigt med en strukturel tilpasning,« siger Ole Bjørn.

»Strukturkommissionen foreslår, at en kommune skal have mindst 30.000 indbyggere. Men det er for lidt til for alvor at få en økonomisk gevinst ud af en samkøring af flere små skatteadministrationer. Vi skal op i størrelsesordenen 50.-60.000 før det giver resultater,« tilføjer Ole Bjørn.

Åben for muligheder
Strukturkommissionens forslag genåbner debatten i skattekredse, om hvorvidt Danmark skal have et tostrenget - dvs. et kommunalt og statsligt - skattesystem eller et enstrenget system, hvor det enten er staten eller kommunerne, der alene tager sig af skatten. Venstres skattepolitiske ordfører Peter Christensen vil ikke lægge sig fast på en model.

»Det er vigtigt, at vi kan få skåret omkostningerne til skatteadministrationen ned, og om det så er den ene eller den anden model spiller ikke den store rolle. Men det må ikke gå ud over borgerne. Det er helt afgørende, at der bliver tale om lokale informationssteder,« siger Peter Christensen.