Dystre udsigter for annoncemedierne

Skal man fæste lid til den årlige Trends analyse, som Gallup udfører, går de annoncefinancierer medier i

Danmark en hård tid i møde med en beskeden samlet vækst på to pct på det samlede reklameforbrug i 2002.

Men Trends analysen kan tage grueligt fejl. Eksempelvis forudså analysen, at reklameforbruget ville stige seks pct. i 2001 -

og året endte med et fald på fem pct.


- Det er ikke altid, forudsigelserne holder stik, men udsigterne for 2002 er

de dårligste nogensinde. Der er en forventet vækst på to pct., hvilket er halvt så meget som det hidtil dårligste

år og markant dårligere end de seks pct., som er gennemsnittet for alle tidligere år, siger direktør Rolf Randrup,

Gallup.


Han fremlagde onsdag Trends 2002-analysen på et møde i Eksperimentarium i København.

Tv

og dagblade ned

Analysen er baseret på interviews med de 200 største reklameforbrugere i Danmark. De er bl.a. blevet adspurgt

om deres reklamebudget for 2001 og om, hvilke medier de vil benytte til annoncering.


I det forløbne år var det især

dagblade og tv, der måtte bære nedgangen i annonceomsætningen. Udsigterne for disse to mediegrupper er heller ikke gode

i 2002.


Trend analysen viser, at 46 pct. af annoncørerne forventer, at dagbladene vil tabe markedsandele i 2002, mens

kun ni pct. forventer det omvendte. De tilsvarende tal for tv viser, at 31 pct. ser mindre markedsandele for tv, mens 21 pct. ser

stigende markedsandele.


Trods analysens dystre udsigter forsøger en af de helt store aktører blandt dagbladene

at bevare optimismen.


- Man skal altid være betænkelig med prognoser. Danmark og danskerne er blevet et fornuftigt

og ansvarbevidst folkefærd som holder godt på pengene, men en stigende optimisme og bedre økonomi vil få

dem til at forbruge mere, forudser Karsten Madsen, adm. direktør for Berlingske Tidende.Ikke krise

Berlingske Tidende

har været igennem omfattende sparerunder og er måske på vej ud i en ny. Alligevel mener Berlingske-direktøren,

at Berlingske og branchen ikke er i krise.


- Avisbranchen er ikke i krise. Det handler om rettidig omhu. Vi har foretaget de

nødvendige tilpasninger til et nyt marked, som vi er klar til at agere i, siger han.


Han fremhæver i den anledning,

at Berlingske Tidende, trods en nedtur i annoncesalget, præsterer et overskud i 2001.


Vejen frem for dagbladene er, ifølge

Karsten Madsen, at skabe nogle nye produkter som kunderne efterspørger. Samtidig lægger han i støbeskeen til et

helt nyt samarbejde:


- Jeg kunne godt tænke mig, at de tre store dagblade, Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske Tidende

samarbejder noget mere. Vi skal blandt andet lave nogle helt nye slagkraftige annoncepakker, som kan interessere annoncørerne,

siger han. Denne udmelding er ny. Hidtil har dagbladene kæmpet en hård kamp om markedsandele, men overvejer altså

nu en fælles front mod de øvrige mediegrupper.


Selvom Trends analysen ikke viser de store ændringer i det

danske reklameforbrug, sker de største forskydninger internt mellem mediegrupperne.


Som før nævnt bliver

de store tabere tv og dagblade, mens online-markedsføring, direct marketing og trafikreklamer spås en fortsat fremgang.

Annoncørerne ser en fremgang på henholdsvis 12, ni og seks pct. på de tre mediegrupper.


Derimod ser magasiner,

distriksblade, fagblade, biograf, radio og adresseløse tryksager ud til at blive på et uændret niveau.