DSB utilfreds med afgørelse

DSB er meget utilfredse med den afgørelse, som Rigsrevisionen er kommet frem til i en beretning om salget af Arriva som togoperatør

på strækninger i Vestjylland. Man har fra DSB''s ledelse følt sig tvunget til at give en kommentar til beretningen.


-

Rigsrevisionen skriver, at "undersøgelsen har omfattet en vurdering af Trafikministeriets håndtering af udbudsprocessen

samt efterkontrollen af DSB''s tilbud." Rigsrevisionens beretning forholder sig således ikke direkte til de skøn,

som Trafikministeriet har lagt til grund for sine beslutninger, og som DSB fortsat er uenig i, udtaler Kjeld Sengeløv, adm. dir.

i DSB.


Som Trafikministeriet har fået oplyst af Rigsrevisionen, er der forelagt et beretningsudkast med mulighed for at

få ministeriets bemærkninger indarbejdet i beretningen.


- DSB har hverken set beretningsudkast eller haft mulighed

for at få sine kommentarer indarbejdet. Det præger naturligvis beretningen. Hertil kommer at væsentlige dokumenter,

der har ligget til grund for bortdømmelsen af DSB, aldrig har været præsenteret for DSB, oplyser man i DSB''s ledelse.


Rigsrevisionen

oplyser videre, at Trafikministeriet ikke konsekvent har vurderet DSBs indtægtsskøn på de præmisser, DSB

selv lagde til grund, hvilket efter Rigsrevisionens opfattelse ville have styrket Trafikministeriets efterkontrol.


- Vi er selvsagt

enig med Rigsrevisionen, som finder det uheldigt, at der ikke forelå et skriftligt kommissorium eller en skriftlig aftale for ministeriets

økonomiske rådgiver og trafikrådgivers arbejde for de to afgørende rapporter. Rapporterne fra ministeriets

rådgivere har ikke på noget tidspunkt været forelagt DSB, udtaler DSB''s øverste ledelse.


Rigsrevisionen

mener ud fra sagen, at der ved fremtidige udbud bør sikres en klar adskillelse mellem ministeriets rolle som ordregivende myndighed og

ministeriets rolle som ejer af potentielle tilbudsgivere. Det er DSB enig i.