Drop klagesangen

Inden for de sidste par måneder har Nordjylland mistet op imod 4.000 industri-arbejdspladser.Allerede før afskedigelsesbølgen

var ledigheden på 8,2 procent i regionen. Nu nærmer den sig ti.Derfor har amtsborgmester Orla Hav (S) henvendt sig

til regeringen og bedt om flere penge til sit amt. Samtidig foreslår han, at staten flytter nye arbejdspladser til området.

Han forlanger også, at Nordjylland undtages fra virkningerne af den forestående omlægning af forsvaret, der truer

med at få følger for escadrillen af F-16-jagere i Ålborg Lufthavn.Inden de går helt i sort i Nordjylland,

er der grund til at notere sig den historiske udvikling. Også i 80''erne kneb det voldsomt med beskæftigelsen i den nordjyske

region.Men siden opstod en teknologi -og telefoniklynge af virksomheder med udgangspunkt i en række nye uddannelser og

ny forskning på Ålborg Universitet. Den voksede sig stor i løbet af 90 ''erne, hvor vi for alvor tog mobil-telefonien

til os. Og klyngen er stadig livskraftig, selv om telesektoren har haft det skidt i de senere år. Eksemplet viser, at Nordjylland

må videre af forskningsvejen.Nordjylland har allerede fået meget. Den forrige regering udnævnte Nordjylland

til IT-fyrtårn og postede mange millioner i at fremme den digitale udvikling i området. Det er nu frugterne af den type

satsninger skal høstes.De nordjyske kommuner og det nordjyske amt kan passende gå i spidsen ved for eksempel at

udlicitere flere offentlige serviceopgaver til private og derigennem skabe grobund for nye private serviceoperatører, der kan

vinde accept på landsplan.I den forbindelse er det beskæmmende, at Konkurrencestyrelsen netop har måttet tage

Ålborg Kommune i skole. Kommunen havde uden hensyn til de faktisk omkostninger sat produktionspriserne på hjemmehjælp

så lavt, at private var uden mulighed for at byde på opgaverne.I en situation, hvor den private sektor i en region

trænges i defensiven af et globalt konkurrencepres, må områdets offentlige myndigheder udvise fleksibilitet og komme

med nye ideer. I den proces bør borgmestre og amtsborg-mestre gå i spiden i stedet for at bestorme de i forvejen trængte politikere

på Christiansborg.