DI på medlemsfangst hos konkurrenterne

De store erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer kæmper en hårdere kamp om medlemmerne end nogensinde før. Alle vil have fat i den nye videnindustri, som er i vækst.

DI på medlemsfangst hos konkurrenterne - 1
Dansk Industris adm. direktør Hans Skov Christensen, nederst i midten, er gået i gang med at kapre nye medlemmer, hos virksomheder der normalt vil høre ind under andre organisationer. Det er direktør Jens Klarskov, Dansk Byggeri, øverst tv., HTS' Lars Krobæk, øverst th. og Søren B. Henriksen fra Dansk Handel & Service stærkt utilfredse med. Fotocollage: Torben Fog/Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Mastodonten blandt de danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, Dansk Industri (DI), bejler voldsomt til virksomheder, der for fire-fem år siden, ville finde deres naturlige helle i andre organisationer.

Det betyder, at arbejdsgiverorganisationernes kamp om medlemmerne er voldsomt intensiveret.

»Sammenlignet med tidligere er der i dag en helt anden åbenlys konkurrence om de samme medlemsvirksomheder,« siger Lars Krobæk, adm. direktør for HTS, Danmarks næststørste erhvervs- og arbejsgiverorganisation.

Videnindustri
I takt med at de traditionelle industriarbejdspladser flytter ud af landet, bruger DI flere og flere kræfter på at erobre markedsandele inden for nye vækstområder som biotek og tele/IT.

De nye videnindustrier skal sikre DI mod at skrumpe langsomt ind.

Men DI er ikke de eneste, der har ændret retorik, og er begyndt at fokusere mere på videnindustri.

HTS og Dansk Handel & Service (DH&S), der organiserer henholdsvis leverandørsiden og udøversiden inden for handel oplever, at deres medlemsvirksomheder bliver mere videntunge, og at det er her, væksten ligger. Samtidig er de to markeder i stigende grad ved at smelte sammen, så HTS og DH&S bevæger sig ind på hinandens områder.

»En stor erhvervsvirksomhed vil kunne melde sig ind, og blive hjerteligt modtaget tre til fire forskellige steder. Det er uanset om virksomheden beskæftiger sig indenfor service, transport eller industri. Før i tiden ville man have været mere tilbøjelig til at sige, du hører nok ikke til hos os,« siger Lars Krobæk.

Musketered
Bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indgik i 1998 en slags musketered om, at ingen må være aktivt opsøgende med henblik på at få virksomheder, der allerede er organiseret i DA til at skifte organisation.

»Den aftale fortoner sig lidt i tågerne,« siger Lars Krobæk.

Og han står ikke alene med sin opfattelse.

Poul Scheuer, direktør i DI, erkender, at grænserne for, hvad der er industri er blevet langt mere flydende.

Hvor DIs medlemmer før var traditionelle industrivirksomheder, er de i dag en langt bredere sammensat gruppe, som er karakteriseret ved, at de arbejder i et internationalt konkurrencemiljø.

»I dag er der langt flere virksomheder, end dem du vil kalde traditionel industri, som opsøger os for at blive medlem. Vi gør, hvad vi kan, for at det lykkedes. Men vi går ikke sådan på strandhugst hos andre organisationer,« siger Poul Scheuer.

Tilbyder netværk
Han synes, det er positivt, at virksomhederne i dag har mulighed for at vælge mellem flere erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Det skyldes blandt andet, at de centrale overenskomstforhandlinger har mistet betydning, og at organisationerne som følge deraf har droppet deres ensidige fokus på arbejdsgiverdelen.

I dag er de i lige så høj grad stærke erhvervspolitiske interesseorganisationer, der tilbyder rådgivning og netværk til virksomhederne.

»Hvis du går en del år tilbage afgjorde virksomhedernes overenskomst hvilken arbejdsgiverorganisation, de var nødt til at være medlem af,« siger Poul Scheuer.

Han betegner det som noget af et mareridt for de virksomheder, der havde flere overenskomster, og derfor var nødt til at være medlem af et tilsvarende antal arbejdsgiverforeninger.

Set i det lys, synes Poul Scheuer, det er positivt, at organisationerne har udviklet sig i retning, hvor de kan servicere og dække alle virksomheders overenskomster på en gang.

Navlebeskuende
Søren B. Henriksen, adm. direktør i DH&S, er heller ikke nervøs for den øgede konkurrence. Han ser det tværtimod som positivt, at organisationerne bliver tvunget til at udvikle sig på medlemsvirksomhedernes præmisser.

»Det er ikke længere nok blot at være en navlebeskuende organisation. Man bliver nødt til at servicere sine medlemmer. De store virksomheder kan helt lade være med at melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation, hvis de ønsker det. De vil ikke være medlem med mindre de får »value for money«,« siger Søren B. Henriksen.

Han mener, at organisationerne i langt højere grad skal gøre sig fortjent til at eksistere. Og at det vil lykkedes for endnu færre fremover.