Det evige bøvl

Små virksomheder er urimeligt belastet af administrative byrder.Nye tal fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at små

virksomheder i højere grad belastes af administrative byrder end større virksomheder. Og som det fremgår af dagens

avis øges byrderne markant, når enkeltmandsvirksomheder begynder at ansætte medarbejdere.Det er en meget

begrædelig konstatering.Vi har i Danmark i højere grad end nogensinde brug for, at de små iværksættere

og enkeltmandsvirksomheder vokser og skaber vækst gennem ansættelse af nye medarbejdere. Men alt for ofte holder iværksætteren

sig tilbage fra at udvikle sin idé til en virksomhed med ansatte og bogholderi. Bøvlet er simpelthen for stort.Som

ErhvervsBladet de seneste dage har kunnet berette, er en af konsekvenserne af dette, at for eksempel forskeres selskaber ikke ansætter

medarbejdere eller skaber vækst i særlig høj grad. Man vil hellere forske for sig selv end at tage bøvlet

med at skabe en forretning ud af sine forskningsresultater.Det duer simpelthen ikke. Regeringen må gøre sig endnu

mere umage for at lette bøvlet for de små og mellemstore virksomheder.Der er sket fremskridt de seneste år.

Regeringens nye love og regler har de seneste år medført et svagt fald i de administrative regler for virksomhederne.

Herfor fortjener regeringen ros - men der skal mere damp under kedlerne.Et af de områder, hvor der især skal sættes

ind er på den kommunale sagbehandling af de virksomhedsrelaterede sager. Her er der fortsat meget lidt forståelse for

virksomhedernes behov, og fleksibiliteten er ikke stor.Den nye kommunalreform vil skabe større kommuner og dermed også

et håb om mere professionelle sagbehandlere på de erhvervsrelaterede områder. Det må i hvert fald være

et krav til politikerne og embedsmændende.De små virksomheder har et stort ønske om at få en ensartet

og forudsigelig behandling hver gang, de er i kontakt med de offentlige myndigheder. Det er vigtigt for at kunne planlægge arbejdet

fornuftigt.Også her ligger der en stor udfordring for de nye storkommuner.Regeringen har sat fokus på behovet

for en virksomhedsnær, offentlig sektor. Det er der bestemt behov for.dalgas