Dansk Overflade Teknik får ny medejer

Overflader. Et konsortium med Jysk-Fynsk Kapitalanlæg overtager 49 procent af aktierne i Dansk Overflade Teknik A/S.

Sydskandinaviens førende virksomhed inden for varm-

forzinkning og overfladebehandling har indirekte fået ny medejere. Det er et konsortium med Jysk-Fynsk Kapitalanlæg i spidsen som har købt aktierne i Fasterholt Holding A/S af FIH og PKA.

Dermed ejer konsortiet nu 100 procent af aktierne i Fasterholt Holding A/S, idet én af konsortiedeltagerne - Vald. Birn Jernstøberi A/S - i forvejen var medejer af holding-selskabet.

Fasterholdt Holding ejer 49 procent af aktierne i Dansk Overflade Teknik, mens de øvrige 51 procent af aktierne fortsat ejes af FJ Industries A/S, Fjerritslev.

Om baggrunden for købet siger adm. direktør Per Kristensen, Jysk-Fynsk Kapitalanlæg, at man i personkredsen bag investeringsselskabet har et indgående kendskab til DOT, og at man i nogen tid har arbejdet på muligheden for at erhverve aktier i selskabet.

- Jeg er overbevist om, at der i DOT er potentiale til en yderligere vækst - både med hensyn til omsætning og indtjening, siger Per Kristensen. lrs

Han oplyser, at de øvrige deltagere i konsortiet alle er at finde blandt aktionærerne i Jysk-Fynsk Kapitalanlæg. Når man har valgt denne model skyldes det primært investeringens størrelse.