Dansk advokatfirma i snævert samarbejde med tyske kolleger

Det danske advokatfirma Bang & Regnarsen, der har kontorer i København og Hamburg, har indledt en tæt samarbejde

med den store tyske advokatgruppe Schlawien-Naab, der har kontorer i München, Frankfurt am


Main, Düsseldorf, Berlin

og Leipzig.


Sammen har de etableret Inter Legis-gruppen, hvor de danske advokater skal være gruppens kontor i Hamburg og

dække det danske område for tyske klienter.


- Det er en god samarbejdspartner, vi har fundet, da gruppen er dækkende for

hele Tyskland med 40 advokater, siger advokat, partner Susanne Bech Nielsen, Bang & Regnarsens hamburgkontor.


Samtidig har

de tyske samarbejdspartnere faste tilknyttede notarer og skatterådgivere, så vi får langt bedre muligheder for

at servicere de danske kunder, der vil ind på det tyske marked.


- Ikke mindst på notar-området er det en styrkelse

af vore aktiviteter, da man i et område som Hamburg ikke kan være såvel advokat som notar. Det har betydning i relation

til køb og salg af fast ejendom og selskaber. Disse handler skal gå gennem en notar, og vi har dermed fået et godt

aktiv, som vi kan tilbyde danske klienter, fastslår Susanne Bech Nielsen.Nye tyske regler

Det nye samarbejde kan

blandt andet få betydning for de dele af dansk erhvervsliv, der opererer på det tyske marked, og ikke mindst har den nyeste

implementering af tre EU-forordninger omkring salgs- og leveringsbetingelser samt standardaftaler om reklamation, forældelse

og erstatning gjort en juridisk støtte aktuel, da man i Tyskland er gået væsentlig videre end i Danmark. Det betyder,

at danske eksportører skal være opmærksomme på, at deres salgs-betingelser bliver tilpasset den nugældende

lovgivning.


Det er blevet eksportørens opgave at kontrollere, at produktbeskrivelser og reklamemateriale ikke indeholder

urigtige garantier, anprisninger eller beskrivelser. Producenten skal indestå for sandheden af oplysningerne og skal stå

inde for, at brugsanvisninger er korrekte.


I Danmark regner Susanne Bech Nielsen med, at reglerne kun vil finde anvendelse, når

der er aftaler med forbrugere, mens reglerne i Tyskland også vil komme til at gælde i alle købs- og salgssituationer,

der er erhvervsrelaterede.


Reklamationsfristen for byggematerialer bliver som i Danmark på fem år på det tyske

marked.Man skal i den forbindelse sætte sig nøje ind i, hvad tysk lovgivning forstår ved byggematerialer.

Gratis

prisoverslag

Reklamationsfristerne for software og tjenesteydelser - for eksempel rådgivning fra en advokat - forlænges

fra seks måneder til tre år - og reklamationsfristen begynder fra det tidspunkt, kunden bliver bekendt med eller burde

erkende fejlen.


Et andet område, man skal være opmærksom på, er, at det nu er lovmæssigt fastsat,

at udarbejdelsen af et prisoverslag er gratis - med mindre andet er aftalt.


I tilfælde af opståede mangelsituationer

vil entreprenøren eller håndværkeren efter afleveringen have ret til at bestemme, hvorledes eventuelle mangler

skal udbedres - ved omlevering eller udbedring.