Danmark undgår overophedning

Gassen siver lige så langsomt ud af ballonen, der ellers har været tæt på at sprænge. Det billede benytter Nordea til at beskrive tilstanden i dansk økonomi lige nu.

Dansk økonomi har skubbet grænserne for vækst gennem de seneste par år. Det gælder især for arbejdsmarkedet, hvor ledigheden nu er langt under det niveau, der hidtil har været

anset for foreneligt med en holdbar udvikling i lønningerne.

Lønvæksten har indtil videre været holdt i ave, og det er et positivt bevis på, at de seneste års reformer af arbejdsmarkedet har virket efter hensigten, skriver Nordea i "Økonomisk Perspektiv".

Det er endnu for tidligt at udelukke en overophedning i dansk økonomi helt, og Nordea nævner flere risikomomenter, der stadig er til stede. Størst er netop frygten for, at lønningerne bliver uholdbart høje.

Omvendt vil ikke mindst afdæmpningen på boligmarkedet

lægger en dæmper på økonomien.

"Samlet set er der således udsigt til en blød landing for dansk økonomi over de næste par år, men det stramme arbejdsmarked og afmatningen af boligmarkedet giver væsentlig risiko for et mindre gunstigt forløb i form af henholdsvis en kraftig forværring af konkurrenceevnen eller et decideret fald i boliginvesteringer og forbrug," skriver Nordea.

Finanshuset har opjusteret sit skøn for Danmarks økonomiske vækst i 2006 betydeligt siden den foregående prognose i september. Der ventes nu en 06-vækst på 3,6 pct., og det

er 1 pct. point mere end ventet i september.

Hovedforklaringen er dog revisioner hos Danmarks Statistik som følge af A.P. Møller - Mærsks køb af P&O Nedlloyd. For 2007 og

2008 venter Nordea danske vækstrater på henholdsvis 2,1 pct. og 1,5 pct.

RB-Børsen