Bispebjerg vil gøre mere ved trivslen

Mobning er et stort problem blandt de 3.600 medarbejdere på Bispebjerg Hospital. Ledelse og medarbejdere er gået sammen i et trivselsprojekt, der skal udvikle hospitalet som arbejdsplads.

Bispebjerg vil gøre mere ved trivslen - 1
»De kulturændringer, der skal ske, må ske lokalt. Men overordnet handler det om, at forholdet mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne indbyrdes skal udvikles mere konstruktivt,« siger sygeplejedirektør Janne Elsborg. Foto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere
Medarbejderne skal trives, for at patienterne kan opnå højere kvalitet i behandlingen. Men medarbejderne skal også trives, fordi god personalepolitik i stigende grad bliver et konkurrenceparameter i sundhedssektoren.

Sådan lyder i sammenfattet form tankegangen bag projekt Attraktiv Arbejdsplads på Bispebjerg Hospital. Her har ledelsen og de ca. 3.600 medarbejdere sat sig for at ville opnå en række konkrete mål, der skal forbedre samarbejdet og omgangsformen indbyrdes.

»Vi er en institution med tradition for kvalitetsudvikling, og vi har haft meget fokus på kvaliteten i patientforløbet,« fortæller en af initiativtagerne til trivselsprojektet, sygeplejedirektør Janne Elsborg. »Vi har nok i mindre grad haft øje for, hvad de store omstillinger, der sker i sygehusvæsenet, betyder for medarbejderne. Men det er klart et område, vi må bruge flere ressourcer på. Dels fordi personalepolitikken påvirker det arbejde, vi yder som hospital; dels fordi vi gerne skulle vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads.

Bispebjerg Hospital er en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) og har i en årrække deltaget i et projekt om at være foregangshospital inden for sundhedsforebyggelse. Trivselsprojektet kan ses som en sidebygning på foregangsarbejdet, mener Janne Elsborg.

Tilfredse med jobbet
Som udgangspunkt for projektet har Bispebjerg gennemført en undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne. Den viser, at et stort flertal - 85 procent - er tilfredse med deres arbejde. Men den viser f.eks. også, at medarbejderudviklingssamtaler kun fungerer for halvdelen af de ansatte, og at hver ottende medarbejder har følt sig udsat for mobning og chikane.

Navnligt oplysningerne om mobning har gjort indtryk, og det er et af de punkter, man først tager fat på, fortæller Else Wad Bjørn, der er informationskoordinator på hospitalet og projektleder for trivselsprojektet.

»Mobning kan dække over flere forskellige former for adfærd. Vi har ikke spurgt konkret til, hvordan det ytrer sig, og vi har heller ikke planer om yderligere spørgeundersøgelser. Men vi vil sætte en række informationsmøder og temadage i gang. Det er et problem, vi er nødt til at tage alvorligt,« siger Else Wad Bjørn.

Derudover vil trivselsarbejdet tage fat på en række delprojekter som medarbejderudviklingssamtalen, vision og værdigrundlag, ledelse og kommunikationspolitik, samarbejde og sundhedsfremme blandt personalet.

Projektarbejdet løber resten af året og følges op af en ny undersøgelse omkring årsskiftet 2005/2006.