Bankerne taber på erhvervskunderne

Det er blevet sværere at drive virksomhed i Danmark. Storbankerne øger deres hensættelser til tab, og det er næsten

udelukkende erhvervskunderne, som de forventer at miste penge på.


Derimod ser det fortsat ud til, at de danske familier

har en pæn sum penge på bankbogen til at stå i mod med.


Det kom tydeligt frem, da Nordea i Danmark og Danske

Bank i slutningen af sidste uge fremlagde deres regnskaber.


Hos Nordea er tab og hensættelser vokset med 84 pct. til 442

mio. kr., mens den tilsvarende konto i Danske Bank er steget til næsten 1,8 mia. kr. Det er 59 pct. mere end året før.


-

Den økonomiske usikkerhed er blevet større. Og det er en meget bred vifte af virksomheder, som er blevet ramt. Men der

er bestemt ikke tale om det frie fald, hvor sidste mand slukker lyset, siger bankdirektør i Nordea, Peter Lybecker.


Han

understerger, at der er en række faktorer, som har bragt flere virksomheder på glatis.Pressede kunder

l Danskernes

privatforbrug ligger i dvale, og omsætningen i dele af detailhandelen er meget lav.


l Mange underleverandører har

det svært, fordi den internationele afmatning giver mindre afsætning af deres produkter.


l De afkortede kredittider

for indbetalingen af moms og a-skat har også haft sin virkning hos specielt de små og mellemstore virksomheder.


l

Det er blevet sværere for virksomhederne at hente kapital via aktiemarkederne, og det har været med til forværre

situationen.


- Ved slutningen af en høj konjunktur vil der typisk være nogle virksomheder, der havde forventet at

få en stærkere vækst. Det er ikke sket, og så har de ikke kapital nok til at klare sig gennem en afmatning, siger

Peter Lybecker.


Ordførende direktør i Danske Bank, Peter Straarup, er heller ikke i tvivl om, at mange af bankens

erhvervskunder er blevet mere presset det seneste år.


- Det er naturligt, at flere virksomheder får problemer, når

den økonomiske vækst går ned. Nogle virksomheder har fået samlet lidt for mange omkostninger sammen og har

derfor svært ved at klare sig, siger Peter Straarup og påpeger, at de øgede tab langsomt vil medføre højere priser

for virksomhederne i form af større renter på udlån.Ikke bekymretTrods det er bankernes tab dog fortsat

meget lave. I Nordea udgør de kun 0,20 pct. af bankens samlede udlån. Danske Bank ligger endnu lavere og her når

hensættelserne kun op på 0,17 pct. af udlånet.


Der er således langt op til de kradse tider i slutningen

af firserne og begyndelsen af 90''erne, hvor tabene målt i forholdene til udlånene var næsten fire gange højere.


Og

Peter Straarup påpeger, at Danske Bank regner med, at den på lang sigt vil tabe cirka 0,24 pct. af de penge, som den låner

ud. Det er således 0,07 pct. mere end den regner med at gøre i år. Økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

Lise Nielsen, er heller særlig bekymret over udviklingen. Hun fremhæver, at de danske virksomheder siden midten af 90''erne

samlet set har øget deres overskud ganske betydeligt.


- Men i de seneste tre måneder er antallet af konkurser steget

med 35 pct. i forhold til samme periode i fjord, så en afmatning er der indtrufftet, siger Lise Nielsen.


- De virksomheder,

der har det sværest, er helt givet dem, som producere til hjemmemarkedet. Det private forbrug har ligget fladt i de sidste tre til

fire år, og det har de helt klart kunne mærke, siger Lise Nielsen.