Bankchef i retssag om gyldne håndtryk

En af de største, økonomiske retssager i Tysklands nyere historie begynder onsdag i Düsseldorf. På anklagebænken sidder bl.a. Josef Ackermann, direktør for Deutsche Bank. Taber han, risikerer han fængsel i op til ti år.

Bankchef i retssag om gyldne håndtryk - 1
Josef Ackermann, der er øverste chef for Tysklands største bank, Deutsche Bank, står i overmorgen på anklagebanken. Her beskyldes han for at have været rigeligt rundhåndet med gyldne håndtryk til den nette sum af 400 mio. kr., da stålkoncernen Mannesmann, hvor han sad i bestyrelsen, blev solgt til den britiske telegigant Vodafone. Megen prestige står på spil både for Tyskland, erhvervslivet og bankchefen selv.<br>Foto: Bloomberg <p><br> Fold sammen
Læs mere
BERLIN: Chefen for Deutsche Bank, Tysklands største pengeinstitut, står fra onsdag i centrum for en af de mest spektakulære, økonomiske retssager i nationens nyere historie. Josef Ackermann, schweizer af fødsel, men fra 2002 leder af banken, er anklaget for mandatsvig i forbindelse med britiske Vodafones overtagelse af Mannesmann-koncernen.

Ackermann er ikke den eneste, der skal forsvare sig ved landsretten i Düsseldorf. I alt seks nuværende og tidligere spidser i tysk erhvervsliv står anklaget. Men Ackermanns position - han er den eneste af de seks, som stadig er i sit embede - og Deutsche Banks betydning for landets økonomi gør, at den største opmærksom vil dreje sig om ham.

Ackermann beskyldes for at have været for rundhåndet i forbindelse med den britiske mobilgigants køb af Mannesmann, der tidligere var en stålkoncern, men til sidst gjorde sig mest i trådløs telefoni. Som medlem af Mannesmanns bestyrelse var han med til at bevilge gyldne håndtryk for 111 millioner D-mark (400 mio. kr.). Pengene gik især til den afgående Mannesmann-chef Klaus Esser, der blev betænkt med omkring 60 millioner D-mark (230 mio. kr.). Men også andre ledere, og sågar pensionerede direktører, fik pæne beløb til at komme sig over, at et tysk ikon blev opslugt en britisk mastodont.

Ti års fængsel
Deutsche Bank-chefen har hele tiden bedyret sin uskyld og i begyndelsen talt i mindre pæne vendinger om statsadvokaturen i Düsseldorf, der bakket op af et lille advokatfirma står bag processen. På det seneste har han imidlertid meddelt, at han nærer fuld tillid til tysk retsvæsen og imødeser sagen med sindsro. Det er formentlig fornuftigt, men også dristigt. Hvis Ackermann mod egen forventning kendes skyldig, risikerer han fængsel i op til ti år. Det samme gør de andre anklagede, herunder Esser og Klaus Zwickel, tidligere formand for det store fagforbund IG Metall.

Zwickel var også medlem af Mannesmann-bestyrelsen og undlod at stemme, da de gyldne håndtryk blev besluttet. Zwickel siger ligeledes, at han er uskyldig, men også at han har fortrudt sin passivitet under det fatale bestyrelsesmøde i 2000. Dengang var han Metalls formand og Ackermann medlem af Deutsche Banks direktion, men allerede øremærket til at være øverste chef.

Der står meget på spil fra i overmorgen og frem til juni, hvor sagen ventes afgjort. Hvis Ackermann ikke frifindes fuldstændigt, anses hans afgang som Deutsche Bank-direktør uundgåelig. Det vil kaste ikke alene pengehuset, men også Tysklands økonomiske anseelse, ud i en krise. Om sin optræden for retten sagde Ackermann selv for nylig: »Jeg ser et imageproblem for Tyskland, for Deutsche Bank og for mig - i nævnte rækkefølge.«

Prestige
Såfremt Ackermann frikendes, vil det udløse røde ører hos statsadvokaturen, som i Düsseldorf sidder på et bjerg af vigtige sager om formodet økonomisk kriminalitet. Ud over Mannesmann arbejdes der bl.a. på en lignende sag om entreprenørkoncernen Babcocks insolvens og den såkaldte WestLB-affære. Sidstnævnte drejer sig om WestLB-banken, der via et datterselskab i London tabte millioner på tvivlsomme lån. Taber man mod Ackermann, vil statsadvokaturen miste megen prestige og kraft, som ellers er nødvendigt for at køre de øvrige sager hjem, hedder det.

Udenadslære
Myndighederne sætter derfor alt ind for at vinde denne styrkeprøve. Hele tre statsadvokater er afsat til sagen, og de har, forlyder det fra Düsseldorf, læst sig så meget ind på materialet, at de kan citere hele passager udenad. Det er i givet fald lidt af en præstation. Anklageskriftet fylder 460 sider, hovedakterne omfatter 7.500 sider, når alt tages med, er materialet på 15.000 sider.

Anklagernes hovedpunkt er det gyldne håndtryk til Klaus Esser. Hvorfor, spørges der, modtog han 60 millioner D-mark fra Vodafone, når han i månederne forud havde brugt et endnu større beløb på at forhindre overtagelsen? Og hvorfor gik bestyrelsen med til at belønne ham, fordi han havde leveret en af tysk industris juveler på en sølvbakke til briterne?

Forargelse
Mellem linjerne spores også en forargelse over de store beløb i sig selv, og de mange millioner udløste allerede for tre-fire år siden diskussioner i Tyskland om, hvor høje lønninger erhvervslivets giganter kan være bekendte at kassere.

Ackermann har erklæret, at der var tale om almindelig praksis, og andre erhvervsspidser har advaret imod, at det offentlige blander sig i lønspørgsmål, som, hedder det, reguleres bedst af udbud og efterspørgsel. Esser har desuden peget på, at aktionærerne kunne tjene en lille formue på overtagelsen, og at det efterfølgende kursfald for Vodafone-aktier - som vakte skuffelse i Tyskland - ikke var større end i mobilbranchen generelt.

At Ackermann har fået opbakning fra såvel regeringen som oppositionen gør ikke dramaet væsentligt mindre. Deutsche Bank-direktøren har indrettet et midlertidigt kontor til sig selv i bankens filial i Düsseldorf, så han kan passe sit arbejde mellem retsmøderne, der er berammet til onsdage og torsdage. Resten af tiden vil han tilbringe i sit hovedkvarter i Frankfurt eller på rejser kloden rundt for at passe kunderne og forretningen. Således har han bebudet, at han vil være tilstede ved det årlige, verdensøkonomiske forum i Davos, når det begynder i morgen.

Bankens ansatte vil blive informeret løbende om retssagen via en særlig internetportal. Selv han sagt, at han kun vil udtale sig til retssalen. Og her bliver der fuldt hus.