Bank-rekord trods krise

Inden længe vil vi se stribevis af årsregnskaber fra de danske pengeinstitutter. Og alt tyder på, at i hvert fald

aktionærerne har noget at glæde sig til.

I følge de foreløbige prognoser ser 2003 nemlig ud til at

blive pengeinstitutternes hidtil bedste år med en samlet indtjening på næsten 25 mia. kr. Den store indtjening

vil udløse større udbytter. Flere banker vil sikkert også købe egne aktier op.Der gives flere forklaringer

på de gode tider for bankerne. Gebyrer fra de omfattende låneomlægninger, aktiegevinster og interne besparelser

har tilsynelandende mere end kompenseret for den lave økonomiske aktivitet i samfundet.Det kan forekomme paradoksalt,

at bankerne præsterer rekordoverskud i en periode, hvor virksomhederne har haft det svært. Men faktum er, at bankernes

tab på debitorer i erhvervslivet er forholdsvis beskedne og langt mindre end i tidligere afmatningsperioder.Det skyldes

utvivlsomt en tættere opfølgning og en kraftig opstramning på kreditsiden. Mange virksomheder finder det da også

uhyre svært at tale med bankerne for tiden.Samtidig synes en del danske virksomheder at være kommet bedre igennem afmatningen

end ventet. I Danmark er det nemt at tilpasse bl.a. personale-omkostningerne hurtigt. Vi ser tendensen afspejlet i de kraftigt stigende

ledighedstal. Derfor bliver det i højere grad samfundet end bankerne, der bærer omkostningerne ved den økonomiske

afmatning.2004 står i opsvingets tegn. Hvor stærkt det bliver, og hvem det kommer til at gavne, står foreløbig

hen i det uvisse. Med den forventede indtjeningsrekord for 2003 in mente, bør pengeinstitutterne kunne bidrage til opsvinget

med en mere positiv vurdering af finanseringsønsker fra det danske erhvervsliv. Vi har i den grad behov for at få sat

nye initiativer i gang herhjemme. Desuden er udvikling og vækst i den danske samfundsøkonomi også i pengeinstitutternes

egen interesse. Især de større banker med Danske Bank i spidsen har i de senere år ført en meget restriktiv

linje i kreditpolitikken.Nu har imidlertid både Danske Bank og Nordea bebudet, at de vil ud og erobre markedsandele. Denne

melding bør virksomhederne forstå at udnytte til egen fordel. Steno