A.P. Møller i bølgegang

Et overskud på over ti mia. kr. giver ikke automatisk anledning til stigende aktiekurser, og private investorer skal ikke forvente, at A.P. Møller-aktien nærmest pr. automatik vil stige de kommende år.

17,3 MILLIARDER KRONER ER også en slags penge. Beløbet svarer til det overskud efter skat, som landets største industrigruppe, A.P. Møller rapporterede i sidste uge. Aktien blev sendt ca. 11 procent ned, og det ellers store overskud tilfredsstillede altså ikke analytikerne og de professionelle investorer.

Der er to ting at bemærke til aktiemarkedets reaktion: For det første blev årets resultat »før særlige poster« 13 mia. kr. efter skat - mod 10,5 mia. kr. året før.

Altså en ganske pæn fremgang, men dog moderat efter stærkt stigende fragtrater og rekordhøje oliepriser. I negativ retning trak den faldende US dollar.

For det andet »tænker« aktiemarkedet altid fremad. Derfor tillægges det meget stor betydning, hvad ledelsen skriver om forventningerne til næste regnskabsår. Og ledelsen skriver faktisk, at 2004-resultatet nok bliver nogenlunde det samme som i 2003. Og det var nok det, der var den største skuffelse.

Men i det store billede tæller det også med, at forrentningen af egenkapitalen faktisk ikke var imponerende.

Efter de skjulte værdier har set dagens lys med den nye årsregnskabslov, er koncernens bogførte egenkapital nu hele 92 mia. kr. HVIS MAN SAMMENHOLDER årets resultat efter skat - før særlige poster, som er værdiregulering af aktiver - så blev egenkapitalen forrentet med 14 procent. Det er uden tvivl flot sammenlignet med et afkast på obligationer på 2-3 procent efter skat.

Men ikke prangende.

Og det synliggør også meget klart A.P. Møller Gruppens udfordring. Når man har en kapital på 92 mia. kr. i arbejde, skal der skabes enorme merværdier hvert år for at præstere et acceptabelt afkast.

Dette faktum tydeliggør også, at overskud på over ti mia. kr. ikke automatisk giver anledning til stigende aktiekurser. Det er ellers opfattelsen hos mange private investorer. Misforståelsen har ikke noget med A. P. Møller at gøre. Det drejer sig mere om, hvordan den private investor ofte tænker og handler.

Meget tyder på, at A.P. Møller er særdeles dygtig ledet.

Men det kræver også en international ledelse på højeste niveau for at hente de årlige overskud hjem, som forventes af de professionelle investorer og analytikerne.MIN POINTE ER, at den private investor ikke skal forvente, at A.P. Møller-aktien nærmest pr. automatik vil stige de kommende år. Det vil den måske, måske ikke. I første omgang har det været særdeles interessant at observere handelsmønsteret fredag efter offentliggørelse af årsregnskabet.

Fredag blev der omsat A.P. Møller aktier for over en mia. kr. Og det var meget påfaldende, at de store internationale finanshuse var store sælgere, mens de danske banker, som især betjener private investorer, var købere. Den svenske Alfred Berg Bank, som kun betjener institutionelle investorer, solgte fredag A.P. Møller-aktier for 260 mio. kr. Den engelske investeringsbank UBS Investment Bank solgte for 215 mio. kr. og Morgan Stanley for 83 mio. kr.

Når A.P. Møller-aktien »kun« faldt 11 procent, skyldes det sandsynligvis, at de private investorer herhjemme tror, at de nu kan gøre en kanongod handel.

De købte op med arme og ben, og det skete blandt andet gennem Sydbank, Alm. Brand Bank, Jyske Bank og GP Børs. Disse banker handler næsten kun for private investorer.

Men hvem er så »stærkest« af de to grupper. Det er uden tvivl de udenlandske finanshuse, som betjener store internationale investeringsfonde. Derfor er det mit bud, at udsalget herfra slet ikke er færdigt. Og derfor vil A.P. Møller-aktien falde yderligere de kommende uger. Den risiko skal den private investor være opmærksom på.

Morten W. Langer er journalist og cand.polit. Han skriver også for Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin og er redaktør af AktieUgebrevet.dk