Annonce
Annonce

Ingen projekter uden innovation

De ingeniørstuderende på Institut for mekanik og produktion ved Aalborg Universitet mødes med projekter lige fra starten – projekter, der alle har et innovativt element. Det er til stor gavn for det erhvervsliv, som aftager de færdiguddannede maskin- og produktions-ingeniører.

PR-foto: Aalborg Universitet
Læs mere
Fold sammen

Med 50 % kurser og 50 % projektarbejde med en problembaseret tilgang adskiller undervisningen ved Institut for mekanik og produktion på Aalborg Universitet sig markant fra mange andre naturvidenskabelige uddannelser, og skaber allerede fra studiestart tætte bånd mellem de studerende, og de virksomheder, som de udfører de mange projekter sammen med.

”Vores studerende møder projekter lige fra starten af uddannelsen, og det fortsætter hele vejen igennem uddannelsen. På den måde kommer de studerende ud og møder en række forskellige virksomheder, og vi tilegner dem en naturlig innovationskultur, som de oplever ude i virkeligheden hos de virksomheder og personligheder de møder undervejs. Samtidig har vi typisk også en forskningsmæssig relation til de pågældende virksomheder,” fortæller Institutleder Martin Heide Jørgensen, Institut for mekanik og produktion, Aalborg Universitet.

Stor interesse hos industrien
Den måde at drive undervisning og innovation sammen er tilsyneladende noget, der falder i rigtig god jord hos de industrivirksomheder, de studerende arbejder sammen med. Men i en økonomisk presset hverdag kan det være vanskeligt for universitetet have ressourcer til at udvide antallet af nye samarbejdspartnere.

”Vi har på ingen måde problemer med at skaffe industrikontakter, snarere tværtimod kan det ske, at vi ”løber tør” for studerende, når vi får en henvendelse fra en virksomhed om et ønsket samarbejde. Når vi er presset økonomisk, er det typisk nemmest at fortsætte samarbejdet med dem vi kender.  Så den innovation vi bidrager til i samfundet - virksomhedernes direkte samfundsmæssige værdi af vores arbejde
– sættes over styr. For vi har simpelthen ikke de nødvendige kræfter til at gå ud og tage fat i nye virksomheder,” konkluderer Martin Heide Jørgensen.

Stort uudnyttet potentiale i SME-segmentet
Via forskningen har man hos Institut for mekanik og produktion ved Aalborg Universitet allerede fat i en lang række af regionens og landets største virksomheder. Men man må desværre samtidigt erkende, at der hos landets små og mellemstore virksomheder ligger et stort, uudnyttet potentiale for udnyttelse af afdelingens innovative ressourcer – og dem vil man meget gerne ud til.

”Vi ser et meget stort vækstpotentiale for at skabe arbejdspladser i landets SME-virksomheder. Og det er netop kontakten til dette meget vigtige segment, vi er nødt til at prioritere væk, på grund af de forholdsvis store startomkostninger til blandt andet forventningsafstemning og til at skabe gensidigt kendskab til hinanden. Desuden ville det være et meget stort plus, hvis de studerende undervejs gennem studiet både kunne komme til at arbejde sammen med små, mellemstore og store virksomheder, der arbejder på hver sin måde med innovationskæden,” fastslår Martin Heide Jørgensen afslutningsvis.